Översättare, tolk och lingvist lön 2024

Lönestatistik för Översättare, tolk och lingvist visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2024.

Medellön för Översättare, tolk och lingvist är 34850 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,87% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 653 SEK för år 2024

Löneökning från 2014 till 2024

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 31200 31600 30800
2015 30250 30400 30100 -1200 -700 -950
2016 32850 31500 34200 1100 4100 2600
2017 30900 30600 31200 -900 -3000 -1950
2018 32000 33100 30900 2500 -300 1100
2019 32200 32000 32400 -1100 1500 200
2020 36700 38000 35400 6000 3000 4500
2021 34850 36000 33700 -2000 -1700 -1850
2022 (prognos) 35503 36674 34331 674 631 653
2023 (prognos) 36168 37361 34974 687 643 665
2024 (prognos) 36845 38061 35629 700 655 677

Vad gör en Översättare, tolk och lingvist?

En översättare arbetar med att översätta en befintlig text eller tal till ett annat språk. Det kan vara vilken skriven text eller tal som helst.

En tolk arbetar med att tolka tal från ett språk till ett annat. Ordet tolk är ett samlingsnamn för flera olika yrken.

Att arbeta som lingvist kan innebära att arbete inom många olika yrken där språkvetenskap är en bra grund att ha.

Lediga Jobb som Översättare, tolk och lingvist

Just nu finns det 16st lediga jobb som Översättare, tolk och lingvist.

De städer i Sverige med flest jobb som Översättare, tolk och lingvist är Göteborg (2) Karlskrona (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Översättare, tolk och lingvist.

Skrivtolk till tolkcentralen i Blekinge

Skrivtolk till tolkcentralen i Blekinge

1 mars 2024

VI SÖKER DIG SOM ÄR TOLK  ELLER VILL BLI I INDONESISKA

VI SÖKER DIG SOM ÄR TOLK ELLER VILL BLI I INDONESISKA

12 februari 2024

VI SÖKER DIG SOM ÄR TOLK ELLER VILL BLI I VARBERG

VI SÖKER DIG SOM ÄR TOLK ELLER VILL BLI I VARBERG

12 februari 2024

Teckenspråkstolk

Teckenspråkstolk

8 februari 2024

2 februari 2024

Rumänska tolkar sökes i Helsingborg

Rumänska tolkar sökes i Helsingborg

1 februari 2024

31 januari 2024

Månadslön Översättare, tolk och lingvist