Personal- och HR-chef lön 2024

Lönestatistik för Personal- och HR-chef visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2024.

Medellön för Personal- och HR-chef är 65550 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 2,96% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1942 SEK för år 2024

Löneökning från 2014 till 2024

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 54000 53700 54300
2015 57050 59700 54400 6000 100 3050
2016 57550 57500 57600 -2200 3200 500
2017 60550 58700 62400 1200 4800 3000
2018 63500 65600 61400 6900 -1000 2950
2019 60600 60500 60700 -5100 -700 -2900
2020 63750 62000 65500 1500 4800 3150
2021 65550 66300 64800 4300 -700 1800
2022 (prognos) 67492 68264 66719 1964 1919 1942
2023 (prognos) 69491 70286 68695 2022 1976 1999
2024 (prognos) 71549 72367 70730 2082 2035 2058

Vad gör en Personal- och HR-chef?

Personal-och HR-chefer har det yttersta ansvaret av fördelning av abetsuppgifter, att medarbetar samtal äger rum, personalmöten med mera. Personalchefen är ansvarig arbetsledare för all personal inom en organisation, myndighet eller på ett företag.

Lediga Jobb som Personal- och HR-chef

Just nu finns det 34st lediga jobb som Personal- och HR-chef.

De städer i Sverige med flest jobb som Personal- och HR-chef är Stockholm (7) Haninge (3) Uppsala (3) Nyköping (2) Helsingborg (1) Jönköping (1) Gnesta (1) Linköping (1) Karlskrona (1) Kalmar (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Personal- och HR-chef.

Månadslön Personal- och HR-chef