Transportledare och transportsamordnare lön 2024

Lönestatistik för Transportledare och transportsamordnare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2024.

Medellön för Transportledare och transportsamordnare är 35500 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,87% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 665 SEK för år 2024

Löneökning från 2014 till 2024

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 31200 32100 30300
2015 32650 33400 31900 1300 1600 1450
2016 32850 33600 32100 200 200 200
2017 33600 34800 32400 1200 300 750
2018 33600 35300 31900 500 -500 0
2019 33750 35600 31900 300 0 150
2020 34400 36100 32700 500 800 650
2021 35500 36900 34100 800 1400 1100
2022 (prognos) 36165 37591 34739 691 639 665
2023 (prognos) 36842 38295 35389 704 650 677
2024 (prognos) 37532 39012 36052 717 663 690

Vad gör en Transportledare och transportsamordnare?

En transportledare arbetar med att dirigera och övervaka olika slags transporter så att gods och varor når sina mottagare.

Lediga Jobb som Transportledare och transportsamordnare

Just nu finns det 70st lediga jobb som Transportledare och transportsamordnare.

De städer i Sverige med flest jobb som Transportledare och transportsamordnare är Stockholm (16) Göteborg (12) Helsingborg (6) Västerås (3) Malmö (3) Sundsvall (2) Östersund (2) Norrköping (2) Hallsberg (1) Gotland (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Transportledare och transportsamordnare.

23 juli 2024

22 juli 2024

Logistikkoordinator

Logistikkoordinator

22 juli 2024

22 juli 2024

22 juli 2024

Skolskjutssamordnare

Skolskjutssamordnare

18 juli 2024

Senior trafikplanerare

Senior trafikplanerare

17 juli 2024

Månadslön Transportledare och transportsamordnare