Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Samhällsplanerare


Strateg Sjötrafik AB Storstockholms Lo.. 20 June 2013 Strateg Sjötrafik
Projektledare/Samordnare, projekt Varbergstunneln Varbergs kommun, Pla.. 4 July 2013 Projektledare/Samordnare, projekt Varbergstunneln
Projektledare/Samordnare, projekt Stadsutveckling Varbergs kommun, Pla.. 3 July 2013 Projektledare/Samordnare, projekt Stadsutveckling
Samordnare klimatanpassning Länsstyrelsen Gävleb.. 8 July 2013 Samordnare klimatanpassning
Vikarierande Energiplanerare, Samhällsbyggnad Kungälvs kommun, Pla.. 2 August 2013 Vikarierande Energiplanerare, Samhällsbyggnad
Projektanställd beredskapshandläggare Länsstyrelsen Hallan.. 6 August 2013 Projektanställd beredskapshandläggare
Region Västerbotten 18 September 2013 Kollektivtrafikstrateg
 Fysisk planerare/bostadshandläggare Länsstyrelsen Gävleb.. 20 September 2013 Fysisk planerare/bostadshandläggare
Strateg Sjötrafik AB Storstockholms Lo.. 2 October 2013 Strateg Sjötrafik
Tierps kommun, Samhä.. 14 October 2013 Samhällsplanerare
Gnesta kommun 24 October 2013 Bygglovhandläggare/samhällsplanerare
Trafikverket 25 October 2013 Vägnätsutredare
Erfaren projektledare! Västerås stad 25 October 2013 Erfaren projektledare!
Samhällsplanerare AB Storstockholms Lo.. 28 October 2013 Samhällsplanerare
Samhällsplanerare AB Storstockholms Lo.. 28 October 2013 Samhällsplanerare
Internationell samordnare Helsingborgs stad, S.. 28 October 2013 Internationell samordnare
Samhällsplanerare Stockholms stad; Ens.. 30 October 2013 Samhällsplanerare
Strategisk samhällsplanerare Borås Stad 13 November 2013 Strategisk samhällsplanerare
 Handläggare byggfrågor Länsstyrelsen Gävleb.. 18 November 2013 Handläggare byggfrågor
Länsstyrelsen Österg.. 19 November 2013 Samhällsplanerare
Länsstyrelsen Österg.. 19 November 2013 Samordnare för planeringen av Ostlänken
Projektledare Vägledning Västmanland Länsstyrelsen Västma.. 21 November 2013 Projektledare Vägledning Västmanland
Projektledare Förstudie Europeiska Socialfonden Länsstyrelsen Västma.. 21 November 2013 Projektledare Förstudie Europeiska Socialfonden
Samhällsplanerare, Länsstyrelsen Dalarna Sprint Personal AB 30 November 2013 Samhällsplanerare, Länsstyrelsen Dalarna
Kvalificerad Planadministratör, Samhällsbyggnad Kungälvs kommun, Pla.. 19 December 2013 Kvalificerad Planadministratör, Samhällsbyggnad
Samhällsplanerare, Länsstyrelsen Dalarna Sprint Personal AB 6 January 2014 Samhällsplanerare, Länsstyrelsen Dalarna
Personal Direkt AB 10 January 2014 Kommunförbundet Skåne söker strateger
Infrastrukturstrateg Varbergs kommun, Pla.. 10 January 2014 Infrastrukturstrateg
Samhällsplanerare Varbergs kommun, Pla.. 10 January 2014 Samhällsplanerare
Länsstyrelsen i Gotl.. 14 January 2014 Kris- och beredskapshandläggare
Trafikverket 20 January 2014 Planerare
Länsstyrelsen Västra.. 22 January 2014 Handläggare med inriktning mot krisberedskap
Arboga kommun 28 January 2014 Samhällsplanerare/Utredare