Flens kommun, Socialförvaltningen

Just nu finns det 122st lediga jobb på företaget Flens kommun, Socialförvaltningen.

Undersköterska dag Hedens korttidsboende

27 januari 2016

Biståndhandläggare

25 januari 2016

Socialsekreterare för Ensamkommande barn/ungdom

17 augusti 2015

Socialsekreterare för Barn och ungdom

17 augusti 2015

Socialsekreterare till vår familjehemsgrupp

17 augusti 2015

Sjuksköterska för funktionsnedsatta

13 augusti 2015

Undersköterska natt 64,22 % till Grönvikens deme

13 augusti 2015

Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd

10 augusti 2015

Bostadsanpassningshandläggare, Flen och Gnesta

4 augusti 2015

Planeringssjuksköterska/systemadministratör

31 juli 2015

Kontaktpersoner på Flens kommun, Socialförvaltningen

Tf Enhetschef Anna Väst
0157-43 03 87
Specialistsocionom Elleonor Kjellström
0157-43 03 65
Områdeschef Monika Yllén
0157-43 07 50
Områdeschef Ann-Katrine Trybom
0157-43 12 85
Områdeschef Margot Henriksson
0157-43 07 80
Områdesassistent Gunilla Svensson
0157-43 07 81
Enhetschef Arbetsmarknads och missbruksenheten Mia Gustafsson
0157- 43 03 64
Rektor, vuxenutbildning Anna-Lena Karlsson
0157-43 09 11
Avdelningschef Jenny Eriksson
0157-43 03 91
Områdeschef Inger Qvarnström
0157-43 07 61
Områdeschef Inger Qvarnström
0157-43 07 61
Områdeschef Hälso- och sjukvården Johan Holmåsen
0157- 43 08 60
Avdelningschef Utbildning, stöd och integration Ola Nordqvist
0157-43 03 60
Enhetschef Barn- och familjeenheten Magdalena Palmcrantz
0157-43 04 00
Områdeschef Johan Holmåsen
0157-43 08 60
Enhetschef Pernilla Krantz
0157-430345
Bitr. områdeschef Samira Redzepovic
0157-43 15 70
Avdelningschef Myndighetsutövning Jenny Eriksson
0157 - 43 03 91
Tf Enhetschef Carita Eriksson
0157- 43 04 60
Biträdande områdeschef Ulla Andersson
0157-43 07 00

Besöksadress

Flens Kommun
None

Postadress

Sveavägen 1
FLEN, 64281