Ghost Competence AB

Just nu finns det 1197st lediga jobb på företaget Ghost Competence AB.

Fibertekniker till Eltel Networks

Fibertekniker till Eltel Networks

28 april 2022

28 april 2022

28 april 2022

27 april 2022

27 april 2022

27 april 2022

27 april 2022

27 april 2022

27 april 2022

Markarbetare

Markarbetare

27 april 2022

Kontaktpersoner på Ghost Competence AB

Joakim Nimarker
070-6698572
Joakim Nimarker
070-6698572
Tobias Nilsson
070-6698550
Joakim Nimarker

Marlene Lundberg

Marlene Lundberg
0706698524
Jonas Lindgren

Marlene Lundberg

Jonas Lindgren

Marlene Lundberg
070-669 85 24
Marlene Lundberg
070 - 669 85 24
Marcus Skårman

Besöksadress

Hallvägen 1, Skellefteå
None

Postadress

Hallvägen 1
Skellefteå, 90353