Götene kommun, Elevhälsan

Just nu finns det 15st lediga jobb på företaget Götene kommun, Elevhälsan.

Skolsköterska till barn- och elevhälsan

8 oktober 2020

Specialpedagog till Elevhälsan

22 juni 2020

Skolpsykolog till Elevhälsan

19 maj 2020

Specialpedagog till Elevhälsan

19 mars 2020

Skolkurator

10 februari 2020

Skolsköterska till barn- och elevhälsan

10 april 2017

Skolsköterska till barn- och elevhälsan

27 februari 2017

Specialpedagog till elevhälsan

31 januari 2017

Specialpedagog till Elevhälsan

24 november 2016

Skolpsykolog till Elevhälsan

24 november 2016

Kontaktpersoner på Götene kommun, Elevhälsan

Barn och elevhälsochef Margareta Holmberg
0511 - 38 63 04
Håkan Karlsson SSR
0511 – 38 60 96
Margareta Holmberg, Barn- och Elevhälsochef
0511-386304
Lärarförbundet
0511-386000
Margareta Holmberg, Enhetschef Elevhälsan
0511-38 63 04
Nås via kommunens växel

Christina Lindblad, Barn- och elevhälsochef
0511 - 38 63 04
Christina Lindblad
0511-386304
Christina Lindblad, Barn- och elevhälsochef
0511-386304
Christina Lindblad, Barn- och elevhälsochef
0511- 386304

Besöksadress

Torggatan 4
None

Postadress

Torggatan 4
Götene, 53380