Kontaktpersoner på Granngården AB

Åke Wallin

Sabina Hakonsson

Malin Jägers

Linda Svärd

Carina Svanström

Christina Strozyk

Johan Duvå

Josef Liljebring

Beatrice Gustafsson

Christian Walgén

Olof Fransson

Heli Vilmi
+46 0703653383
Sten-Åke Fredriksson

Petra Molin
+46 90184531
Caroline Samuelsson

Rony Marklund

Caroline Samuelsson
+46 040-313200
Jimmy Olsén

Birgitta Johansson

Mona Nylén

Besöksadress

Vattenverksvägen 47
None

Postadress

Von Troilsväg 1
Malmö, 20503