Kustbevakningen

Just nu finns det 130st lediga jobb på företaget Kustbevakningen.

19 november 2020

Controller

Controller

9 november 2020

Controller

Controller

9 november 2020

4 november 2020

4 november 2020

23 oktober 2020

22 oktober 2020

14 september 2020

Kontaktpersoner på Kustbevakningen

Regionchef NO Kenneth Neijnes
070-609 00 74
Enhetschef Jonatan Tholin
0455-353486
Räddningstjänstchef Bernt Stedt
0455-35 34 53
Avdelningschef Henrik Jonsson
0455-353497
Enhetschef Anders Hjelmberg
0455- 353625
Sektionschef Fredrik Tyrén

Sektionschef Carolina Carlsson

Tf enhetschef Metodutveckling sjöövervakning Cecilia Stenér
0455-353504
Enhetschef Ulrica Carlson

Enhetschef Henrik Lindell
070 3269909
Anders Hjelmberg, chef IT-driftsenheten
072-187 86 01
Ann Lundin, chef IT-utvecklingsenheten
0455-35 36 67
Anders Kolberg
0455-353556
Patrick Borén, T f Personalchef/IT-direktör
072-9858678
Ia Lewis-Jonsson, Personalstrateg
0455-353416
Anna-Lena Wester, Chef Lokalförsörjningsenheten
0455-353493
Karin Christenson, chef HR-enheten
0455-35 34 73
Per Strand, enhetschef metodutveckling sjöövervakn
0708-306453
Karin Christenson
0455-35 34 73
Caroline Brammejsö, Bitr. Stationschef
070-621 01 70

Besöksadress

37123 KARLSKRONA
None

Postadress

Box 536
KARLSKRONA, 37123