Landstinget i Värmland, Division psykiatri

Just nu finns det 102st lediga jobb på företaget Landstinget i Värmland, Division psykiatri.

Underläkare, psykiatriska öppenvården, beroendecentrum, Karlstad

21 mars 2017

20 mars 2017

Sjuksköterskor, psykiatriska öppenvården, Karlstad

2 mars 2017

Sjuksköterska, område öppenvård, beroendecentrum, Karlstad

1 mars 2017

Sjuksköterska, psykiatriska akutmottagningen, Karlstad

27 februari 2017

Psykolog, psykiatrisk öppenvård, Första linjen unga, östra Värmland

27 december 2016

Socialpedagog, psykiatrisk öppenvård, Första linjen unga, västra Värmland

27 december 2016

Specialpedagog, psykiatrisk öppenvård, Första linjen unga, västra Värmland

27 december 2016

Vårdadministratör, psykiatrisk öppenvård, Första linjen unga, västra Värmla

27 december 2016

Psykolog, psykiatrisk öppenvård, Första linjen unga, västra Värmland

27 december 2016

Kontaktpersoner på Landstinget i Värmland, Division psykiatri

Robert Lindahl, verksamhetschef Säffle-Grums Arv
0533-813 16
Eva Keyser
0533-813 14
Thomas Fröde, avdelningschef
054-61 98 94
Gunilla Bertilsson-Engh, verksamhetsutveckl
054-61 97 68
Kerstin Aldefors Persson, HR-strateg
054-61 40 84
Victoria Eriksson Gerdin, vårdförbundet
054-61 98 42
Olov Falk, avdelningschef
054-61 97 29
Lise-Lotte Christensen, avd chef avd 42 och 43
054-61 97 92
Linnea Larsson Helander, avdelningschef
054-61 98 93
Annika Arvidsson-Åsberg, avdelningschef
054-61 98 52
Susanne Hedlund, samordnare vårdadministratörer
054-61 97 75
Monica Olofsson, Vision
0570-71 20 65
Anna-Karin Törnqvist, verksamhetschef
054-61 97 70, 073-077 77 19
Gunn-Lise Olsson, Läkarföreningen
054-61 50 77
Anna-Lena Ågren avdelningschef
054-61 98 17
Mona Lindqvist leg psykolog
054-61 42 80
Kontakta din fackliga representant genom landsti
054-61 50 00
Vårdförbundet
054-61 50 00, vx
Anna-Lena Ågren, avdelningschef
054-61 98 17
Karin Haster, divisionschef
054-61 40 82

Besöksadress

65005 Karlstad
None

Postadress

Landstinget i Värmland
Karlstad, 65005