Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö

Just nu finns det 7st lediga jobb på företaget Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö.

Planhandläggare/ strategisk processledare

Planhandläggare/ strategisk processledare

4 april 2022

1 mars 2022

Junior handläggare Arkeologi

Junior handläggare Arkeologi

25 november 2021

Handläggare med ekonomikompetens - Tillfälligt Lokalhyresstöd

Handläggare med ekonomikompetens - Tillfälligt Lokalhyresstöd

14 april 2021

Handläggare kulturmiljö/byggnadsantikvarie

Handläggare kulturmiljö/byggnadsantikvarie

9 mars 2021

Handläggare – statliga stöd och bidrag

Handläggare – statliga stöd och bidrag

16 november 2020

Länsarkitekt

Länsarkitekt

3 november 2020