Länsstyrelsen Uppsala län, Samhällsavdelningen

Just nu finns det 39st lediga jobb på företaget Länsstyrelsen Uppsala län, Samhällsavdelningen .

Planhandläggare, tidsbegränsade anställningar

Planhandläggare, tidsbegränsade anställningar

10 mars 2021

Handläggare bostadsstöd och energi, tillsvidare

Handläggare bostadsstöd och energi, tillsvidare

8 februari 2021

Handläggare bostadsstöd och energi, vikariat

Handläggare bostadsstöd och energi, vikariat

8 februari 2021

Handläggare, statlig räddningstjänst & krisberedskap

Handläggare, statlig räddningstjänst & krisberedskap

18 januari 2021

Handläggare mäns våld mot kvinnor, tidsbegränsad anställning

Handläggare mäns våld mot kvinnor, tidsbegränsad anställning

21 oktober 2020

16 juni 2020

Handläggare social hållbarhet – särskilt integrationsfrågor

Handläggare social hållbarhet – särskilt integrationsfrågor

27 maj 2020

Två bostadsstöds- och energihandläggare

Två bostadsstöds- och energihandläggare

6 april 2020

Handläggare detaljplaner, områdesskydd, infrastruktur, vikariat

Handläggare detaljplaner, områdesskydd, infrastruktur, vikariat

5 mars 2020