Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen

Just nu finns det 33st lediga jobb på företaget Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen.

Miljöhandläggare inom tillsyn, visstid

5 mars 2024

Nationell verksamhetsutvecklare – prövning av miljöfarlig verksamhet

3 januari 2024

Nationell verksamhetsutvecklare – prövning av miljöfarlig verksamhet

3 januari 2024

Nationell verksamhetsutvecklare – prövning av miljöfarlig verksamhet

3 januari 2024

Utvecklingsinriktad enhetschef miljötillsyn

16 oktober 2023

Utvecklingsinriktad enhetschef miljötillsyn

16 oktober 2023

Tillsynshandläggare med inriktning gränsöverskridande avfallstransporter

15 mars 2023

Miljöhandläggare inom avfallsområdet

30 augusti 2022

Miljöstrateg inriktning avfallsbrottslighet

19 april 2022

Miljöstrateg inriktning avfallsbrottslighet

19 april 2022