Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Just nu finns det 59st lediga jobb på företaget Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Byggnadsinspektör

28 november 2023

Registrator till samhällsbyggnadsförvaltningen

30 maj 2023

Mark- och exploateringsingenjör, vikariat

16 mars 2023

Kommunantikvarie, tidsbegränsad anställning

1 februari 2023

Miljöinspektör till miljöskyddsteamet

20 december 2022

Biträdande miljöchef till miljöenheten.

14 december 2022

Översiktsplanerare, vikariat

2 december 2022

Miljöinspektör med inriktning på miljöskydd

11 november 2022

Biträdande enhetschef till Samhällsutvecklingsenheten i Marks kommun

10 oktober 2022

Bygglovshandläggare till Marks kommun

21 september 2022