Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst

Just nu finns det 33st lediga jobb på företaget Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst.

Boendeansvarig till mottagningsenheten i Halmstad

Boendeansvarig till mottagningsenheten i Halmstad

21 februari 2022

Migrationshandläggare till mottagningsenheten i Halmstad

Migrationshandläggare till mottagningsenheten i Halmstad

21 februari 2022

Migrationshandläggare till återvändandeenheten i Kållered

Migrationshandläggare till återvändandeenheten i Kållered

28 januari 2022

Förvarshandledare till Förvaret Kållered/Mölndal

Förvarshandledare till Förvaret Kållered/Mölndal

25 januari 2022

Enhetschefer till förvaret i Region Väst

Enhetschefer till förvaret i Region Väst

18 januari 2022

Kanslichef till region väst i Göteborg

Kanslichef till region väst i Göteborg

22 december 2021

Teamledare till ankomstboendet Sagåsen i Mölndal

Teamledare till ankomstboendet Sagåsen i Mölndal

3 december 2021

Regionekonom till region Västs kansli i Göteborg

Regionekonom till region Västs kansli i Göteborg

24 november 2021

Personaladministratör till administrativ enhet 1 i Göteborg

Personaladministratör till administrativ enhet 1 i Göteborg

15 november 2021

Utbildningssamordnare till förvaret i Kållered

Utbildningssamordnare till förvaret i Kållered

12 oktober 2021