Kontaktpersoner på Örebro Kommun

Peter Örbring, Enhetschef
   019- 21 38 74
Kerstin Awad, Distriktsköterska
   019-21 49 44
Eva Cading, Enhetschef Barn och familj
   019-21 27 11
Ann-Sofie Vennerstrand, Rektor
   019-21 20 52
Emelie Rådström Sipinen, Enhetschef
   019-21 25 35
Peter Thermaenius, Rektor
   070-631 44 90
Mona Hansen, Förskolechef
   019-21 40 84
Johanna Gancarz, Utvecklingsledare
   019-21 32 23
Mona Öhrn, Kontorschef
   076-551 39 76
Anna Lorinius, Rektor
   019-21 49 67
Mats Kempinsky, Rektor
   019-21 65 61
Elisabeth Östlund, Utvecklingsledare
   070-156 12 99
Zandra Ahkoila, Förskolechef
   019-213025
Unni  Thorstensson, Rektor
   019-21 67 57
Ewa Fritze, Förskolechef
   019-21 27 81
Birgitta Korsback, Rektor
   019-21 65 37
Anna Fornberg, Förskolechef
   019-21 25 23
Ulf Aldén, Rektor
   019-21 31 21
Hasan  Kosic, Fritidsledare
   019-21 26 63
Håkan Svensson, Fritidsgårdschef
   070-3073973

Besöksadress

12345 12345 Örebro
None

Postadress

Box 30000
Örebro, 70135