Kontaktpersoner på Pema People AB

Sophie
0115001022
Niclas Gustafsson
011-130084
Magnus Andersson
130079
Britt-Marie Landström

Evelina Nilsson

Katarina Guzik

Kristina Peltola

Britt-Marie Landström

Katarina Guzik

Regionchef Hans Hansen
0115001041
Oskar Sällström

Evelina Nilsson

Regionchef Hans Hansen
0115001041
Marcus Renell

Synnöve Bekkhus
072-0509292
Synnöve Bekkhus

Affärsområdeschef Rekrytering Camilla Collins
011-5001040
Affärsområdeschef Rekrytering Camilla Collins

Konsultchef Lars Åke Söderholm
0192772123
Konsultchef Maria Svensson

Besöksadress

Ektorpsgatan 6
None

Postadress

Box 2004
Norrköping, 60002