Perstorps kommun

Just nu finns det 93st lediga jobb på företaget Perstorps kommun.

Fältassistent Mobila teamet

Fältassistent Mobila teamet

17 april 2020

1 april 2020

26 mars 2020

Musiklärare, Bildlärare

Musiklärare, Bildlärare

23 mars 2020

idrottslärare

idrottslärare

23 mars 2020

Lärare åk 4-6

Lärare åk 4-6

23 mars 2020

19 mars 2020

Förskollärare 100 %

Förskollärare 100 %

17 mars 2020

Leg sjuksköterska

Leg sjuksköterska

10 mars 2020

Enhetschef Hemtjänst/HSL

Enhetschef Hemtjänst/HSL

6 mars 2020

Kontaktpersoner på Perstorps kommun

Verksamhetschef Britt Tullberg
0435-391 46
Socialchef Annelie Myrbeck
0435-391 41
Områdeschef Anders Ivarsson
0435-39194
Skolchef Åke Svensson
0435-39301
Rektor Lisbeth Reimers
0435-39232
Rektor Charlotte Joehns
0435-39185
Rektor Andreas Mårtensson
0435-39283
Bitr.förskolechef/ bitr.rektor Sassa Gullberg
0435-39250
Områdeschef Kristian Håkansson
0435-39150
samordnare Åsa Gunnarsson
0435-39251 0435
Nämndssekr/Utredningssekreterare Karolina Hansen
0435-39158
Samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström
0435-39 174
Överförmyndarhandläggare Anna-Lena Lundin
0435-28127
Överförmyndarhandläggare Kristoffer Glinka
0435-39159
Rektor Per Storck
0435-39263
Områdeschef Maria Silversand
0435-39147
Områdeschef Maria Thomasson
0435-39134
Kostchef Alexander Hovander
0435-39272
Rektor Åsa Sörensen
0435-39263
Förskollechef Eva-Marie Svensson
0435-39254

Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen
None

Postadress

None
PERSTORP, 28485