Kontaktpersoner på Rättsmedicinalverket

IT- chef Stefan Lundmark
08-441 76 15
Rättsmedicinsk assistent Gustav Strömgren
08-545 421 42
HR-chef Åsa Ring
010-483 49 55
IT-chef Stefan Lundmark
010-483 49 64

Besöksadress

Analysvägen 1
None

Postadress

None
., .