Kontaktpersoner på Region Halland

Programledare Roger Wahlberg, kontakt för Traine
0346-88 60 02, 0725-23 15 55
Marianne Kondrup, Kommunikationschef, Hallands S
0340-48 17 80, 070-337 17 80
Marie Åhman, Kommunikationsstrateg, Närsjukvårde
0340-48 24 59, 0722-31 98 12
Lars Ek, Vision
070-653 47 51
Krister Nordström, Medicinteknisk chef
035-17 45 45
John Gabrielsson, Sveriges Ingenjörer
0340-48 10 05

Besöksadress

Södra vägen 9
None

Postadress

Box 517
Halmstad, 30180