Region Skåne, Skånevård Kryh, primärvård

Just nu finns det 307st lediga jobb på företaget Region Skåne, Skånevård Kryh, primärvård.

Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Ystad

28 april 2017

Kurator till Ungdomsmottagningen, online-projekt, i Hässleholm

28 april 2017

Sjuksköterska till Ungdomsmottagningen, online-projekt, i Hässleholm

28 april 2017

Barnmorskor till Ungdomsmottagningen, online-projekt, i Hässleholm

27 april 2017

21 april 2017

Dietist till Palliativ vård och ASIH, Dietistverksamheten i Malmö/Lund

21 april 2017

Sjuksköterskor till Palliativvårdsavdelning i Malmö

19 april 2017

Medicinsk sekreterare till Palliativ vård och ASIH i Malmö

19 april 2017

19 april 2017

13 april 2017

Kontaktpersoner på Region Skåne, Skånevård Kryh, primärvård

Karin Rådberg - Enhetschef ASIH Lund
046-17 70 62
Kristina Karlsson - Teamledare ASIH
046-17 71 07
Birgitta Göteson, Enhetschef
0766-48 64 57
Tina Olofsson, Verksamhetschef
0768-89 03 56
Anna Krämer, Verksamhetschef

Cecilia Nilsson, Läkarförbundet
0411-99 58 39
Ann-Charlotte Persson - Enhetschef Palliativvård
0768-93 03 86
Rigmor Lindgren, Enhetschef
040-33 12 67
Pernilla Alriksson, Verksamhetschef
044-309 00 10
Michael Degerskär, Verksamhetschef
0725-45 93 77
Åsa Magnusson, Psykolog
0411-89 75 29
Anna Öhgren, Enhetschef
044-309 03 73
Gunilla Z Andersson, Enhetschef UM Hässleholm/Kr
0768- 89 07 36
Gunilla Z Andersson, Enhetschef
0768- 89 07 36
Elisabet Liljerehn, Verksamhetschef
0703- 62 88 59
Joakim Wollin, Enhetschef
0722-18 56 20
Elisabeth Liljerehn, Verksamhetschef
070-362 88 59
Verksamhetschef Vårdcentralen Åhus Gunnel Andersson
0703-21 27 90
Lena Nilsson, teamledare Vårdcentralen Åhus
0708- 28 56 31
Marie-Louise Berséus, Enhetschef
0766-48 60 49

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Västra Storgatan 12
KRISTIANSTAD, 29189