Sjöbo kommun, Emanuelskolan

Just nu finns det 25st lediga jobb på företaget Sjöbo kommun, Emanuelskolan.

Lärare åk 3-6, bild och idrott

Lärare åk 3-6, bild och idrott

21 oktober 2021

8 oktober 2021

Fritidspedagog/Grundlärare i fritidshem

Fritidspedagog/Grundlärare i fritidshem

18 juni 2021

Pedagog/Resursperson i grundskolans tidigare år

27 januari 2017

Grundskollärare i år 4-6, främst med eng

7 oktober 2016

Tidigarelärare främst ma/no

7 oktober 2016

Senarelärare främst ma/no

7 oktober 2016

Kontaktpersoner på Sjöbo kommun, Emanuelskolan

Rektor Åsa Söderberg
0416-27256
Exp Kommunal
0416-55 15 77
Peter Nilsson, Lärarnas Riksförbund

Lärarförbundet Caroline Melander Andersson
0416-27338
Biträdande rektor Pia Jönsson
0416-27256
Rektor Johan Gustafsson
0416 – 271 55

Besöksadress

27580
None

Postadress

None
Sjöbo, 27580