Statens museer för världskultur

Just nu finns det 105st lediga jobb på företaget Statens museer för världskultur.

Dialogvärd 50 % visstid

22 september 2022

16 september 2022

Fastighet och säkerhetshandläggare

15 september 2022

IT tekniker med kunskap inom larm- och passagesystem

15 september 2022

Museivärd 80 %, vikariat

10 augusti 2022

Bokningskoordinator 75 % (visstid)

10 augusti 2022

Museivärd, 50%

12 juli 2022

Programvärd, vikariat, 80%

12 juli 2022

Museivärd, vikariat, 80%

8 juli 2022

Museivärd, vikariat, 80%

8 juli 2022