1-3 postdok-tjänster inom farmakoepidemiologi och kronisk njursjukdom

1-3 postdok-tjänster inom farmakoepidemiologi och kronisk njursjukdom

Arbetsbeskrivning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap.

Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer-, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk, genetisk och geriatrisk epidemiologi, ätstörningar, precisionsmedicin, och biostatistik.

En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda, där en stor bidragande faktor är att forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på http://ki.se/meb.

Vi söker upp till tre postdoktorer som kommer att bidra till enheten för renokardiell epidemiologi som leds av professor Juan Jesus Carrero (https://ki.varbi.com/center/tool/position/664933/edit/tab:2/Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer-, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk, genetisk och geriatrisk epidemiologi, ätstörningar, precisionsmedicin, och biostatistik. En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda, där en stor bidragande faktor är att forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på http:/ki.se/meb . Vi söker upp till tre postdoktorer som kommer att bidra till enheten för renokardiell epidemiologi som leds av professor Juan Jesus Carrero (https:/staff.ki.se/people/juan-jesus-carrero ). Huvudmålet med forskningen är att förbättra vår förståelse för användning och effekt av mediciner och apparater i rutinvårdsmiljöer, med primärt fokus på njursjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.). Huvudmålet med forskningen är att förbättra vår förståelse för användning och effekt av mediciner och apparater i rutinvårdsmiljöer, med primärt fokus på njursjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Din roll
Vi söker hängivna och kreativa postdoktorer som vill ansluta sig till vårt team. Du kommer att vara involverad i studier som utforskar villkoren för användning (adherence, compliance, off och on-label-användning) och effekten (effektivitet, säkerhet) av ett antal licensierade läkemedel och enheter i "verkliga världen" (rutinmässig praxis). Du kommer att studera unika datakällor, inklusive flera Svenska Kvalitetsregister och Stockholm CREAtinine Measurements (SCREAM)-projektet, en longitudinell kohort för administrativt vårdutnyttjande av >3 miljoner invånare i Stockholm med komplett information om genomförda laboratoriemätningar. Vi använder oss av både klassiska och avancerade statistiska metoder, inom ramen för målförsöksemulering och med särskild tonvikt på kausal slutledningsstatistik.

Som postdoktoral dataforskare kommer du att utveckla analysplaner, protokoll, etikansökningar, anslagsansökningar som krävs för pågående och framtida studier. Du kommer att generera och analysera stora dataset, anpassa befintliga och utveckla nya forskningsmetoder och material. Du kommer att ingå i ett multidisciplinärt team och genomföra forskningssamarbetsprojekt med kollegor på Karolinska Institutet och vid partnerinstitutioner. Du kommer att redovisa forskningsresultat i form av abstrakt vid nationella och internationella konferenser och vetenskapliga publikationer.

Vem är du?
Den sökande bör ha en medicinsk bakgrund och ha en doktorsexamen (eller vara nära disputation) i medicin, eller farmaci. Du ska ha dokumenterade kunskaper om kronisk njursjukdom och dokumenterade avancerade erfarenhet och expertis inom R-programmering, STATA eller liknande. Förmåga att samarbeta väl i ett multidisciplinärt team är avgörande samtidigt som du även ska kunna arbeta självständigt. Du ska även ha erfarenhet av forskning inom/eller specialistutbildning i njurmedicin. Erfarenhet av benägenhetspoäng, instrumentella variabler eller andra statistiska metoder för att justera för störfaktorer i farmakoepidemiologiska studier samt erfarenhet av prediktionsmodellering är önskvärt. Det är också önskvärt att du har ett antal expertgranskade vetenskapliga publikationer. Den sökande behöver goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vad erbjuder vi?
https://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna 

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

- En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
- En komplett publikationslista
- En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
- Ett referensbrev

 

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karolinska Institutet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 september 2023
  • Ansök senast: 20 oktober 2023

Liknande jobb


Postdoktor inom medicinsk teknologi

Postdoktor inom medicinsk teknologi

5 oktober 2023