Postdoktor inom medicinsk teknologi

Postdoktor inom medicinsk teknologi

Arbetsbeskrivning

Postdoktor inom medicinsk teknologi med focus på artificiell intelligens för bildbaserad diagnostik

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Vill du arbeta med medicinsk diagnostik baserad på artificiell intelligens (AI), med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som Postdoktor på Uppsala universitet. Du kommer att arbeta specifikt med forskning relaterad till digital diagnostisk teknologi och där de övergripande målen är att studera nya metoder som kan göra medicinsk diagnostik mer exakt, effektiv och tillgänglig.

Vi söker nu en postdoktor för forskning om djupinlärning för bildbaserad diagnostik.
Tjänsten ingår i ett gemensamt samarbete mellan de två av de största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS), med det yttersta målet att lösa banbrytande forskningsfrågor över discipliner.

Arbetsuppgifter
Fältet medicinsk teknologi har utvecklats starkt de senaste åren, särskilt inom områden som mobil hälsa, medicinsk AI och digital diagnostik. Inom medicinska specialområden som patologi och mikrobiologi digitaliseras prover av mänskliga celler och vävnader i allt större utsträckning och blir därmed tillgängliga för utvecklandet av artificiell intelligens (AI) för att upptäcka och klassificera sjukdomstillstånd. Forskningsgruppen har utvecklat ett AI-baserat diagnostiksystem med hög noggrannhet för screening av livmoderhalscancer i patientnära och resursbegränsade miljöer. Systemet är kompakt, portabelt och lättanvänt och kräver en minimal infrastruktur för att upptäcka atypiska livmoderhalsceller i cellprov.

Som postdoktor förväntas du ta ett stort ansvar inom ett forskningsprojekt relaterat diagnostik av cellprov för cancerdiagnostik. Din uppgift är att utveckla gränssnittet mellan det AI baserade diagnostiska systemet och experten som ställer den slutliga diagnosen.

Projektet har betydande potential genom att möjliggöra mer exakt, effektiv och tillgänglig diagnostik. Samtidigt som projektet fokuserar på resursbegränsade miljöer, är den AI-baserade metoden lika tillämpbar i medel- och högresursländer, vilket kan ge snabbare och mer exakt diagnostik. Mottagaren av tjänsten förväntas samordna forskningsprojektet tillsammans med gruppledaren, hjälpa till vid ansökan om etiska tillstånd och finansiering samt vid rekryteringen av andra forskare inom projektet. Uppgiften inbegriper också etablering av tvärvetenskapliga forskningsnätverk som involverar andra institutioner vid Uppsala universitet och andra akademiska institutioner, nationellt och internationellt, inom området digital diagnostik. Du kommer att vara aktiv i ett multidisciplinärt team tillsammans med flera experter med olika bakgrund inom både teknik och medicin som arbetar mot samma mål.

Kvalifikationskrav
Du har avlagt en magisterexamen med fokus på medicinsk bildbehandling och informatik (magister i teknologi), samt doktorsexamen i datoriserad bildbehandling eller en utländsk examen som bedöms motsvara nämnda doktorsexamen. Du har ett stort intresse för maskininlärning och bildanalys. Tidigare erfarenhet av djupinlärning och dess adaptering till mikroskopi är ett krav. Goda kunskaper i programmeringsspråket Python och ramverken PyTorch samt MATLAB är ett krav, och kunskaper gällande programmeringsspråket C++ är en fördel. Erfarenhet av utveckling av system för människa- och maskininteraktion ses som starkt meriterande. God kommunikationsförmåga, förmåga att skriva vetenskaplig text samt expertis inom mjukvaruutveckling är avgörande. Förmåga att presentera resultat tydligt, samarbeta som en del av ett team såväl som självständigt och med ett gott öga för detaljer är också nödvändigt. Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Examen ska vara slutförd senast vid tidpunkten för tillträde. Främst bör den komma i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Nina Linder, Läkare, docent; nina.linder@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2023, UFV-PA 2023/3651.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb