100% Förskollärare delad rektorstjänst

100% Förskollärare delad rektorstjänst

Arbetsbeskrivning

Om tjänsten:
Föräldrakooperativet Kokillen söker nu efter en legitimerad förskollärare för arbete i barngrupp 80% och 20% rektorstjänst.
Arbetsuppgifterna som förskollärare innebär att du, tillsammans med annan förskollärare, ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen. Du leder undervisningen på ett sätt som uppfyller läroplanens mål och intentioner, samtidigt som du tar hänsyn till och förhåller dig till Föräldrakooperativets stadgade mål och syfte.
Som pedagog ser vi att du är trygg i din roll, att du är närvarande, lyhörd och engagerad både i relation till barn och kollegor.
Som rektor har du förmågan att finna lösningar och fatta beslut utifrån verksamhetens mål, du har lätt för att samarbeta, är positiv och flexibel.
Erfarenhet och meriter:
Du har erfarenhet av förskolans värld, men även kunskap och insikt kring arbete och engagemang inom ideella och/eller fristående organisationer.
Du har kunskap om och erfarenhet av arbete med strukturella uppgifter som schemaläggning, personalfrågor och systematiskt kvalitetsarbete (SKA).
Meriterande är också att du har kunskap om ICDP, NPF och/eller erfarenhet inom socialt arbete.
Om Kokillen
Föräldrakooperativet Kokillen bildades år 1991 i Guldsmedshyttan, av en grupp föräldrar som ville vara delaktiga i utformningen och driften av barnens förskola.
Kokillen drivs som en ekonomisk förening och bygger än idag på tanken om att alla föräldrar ska ges utrymme att vara med och påverka samt forma barnens förskola.
I Kokillens verksamhet arbetar rektor, förskollärare, barnskötare och en kokerska.
Personalen är utbildad och har lång erfarenhet av förskoleverksamhet. Pedagogerna följer förskolans läroplan och verksamheten drivs i övrigt i enlighet med såväl kommunala riktlinjer som gällande lagstiftning.
Föreningen består av förskolans aktuella uppsättning medlemmar/föräldrar. Förening och verksamhet drivs i enlighet med Kokillens stadgar och regelsamling.
I regelsamlingen framgår att Kokillen ska bedriva en god barnomsorg där medlemmar kan ha möjlighet att påverka verksamheten gällande pedagogisk inriktning, ekonomi och miljö.
Den kooperativa idén med föräldramedverkan är grundläggande för att bedriva verksamheten.
Verksamheten ska ge stort utrymme för skapande aktiviteter och naturupplevelser. Den ska också präglas av miljömedvetenhet och resurssnålhet.
Kokillen är en icke vinstdrivande verksamhet, allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten och till barnen. Den ekonomiskt tyngsta utgiften landar årligen in på personalomkostnader. Stort fokus ligger på att hålla en hög personaltäthet med låg personalomsättning.
Kokillen är det mindre alternativet. Det är en liten förskola utan vinstintresse, som består av ett lägre barnantal, men som kan stoltsera med en stor vuxennärvaro.
Barn, föräldrar och personal plockar ut sina vinster i form av trygga relationer, nära samarbete och många stunder tillsammans.
Kokillen satsar på att ge barnen välbekanta ansikten, stora famnar, många armar och framförallt tid.
Varför Kokillen
Som anställd inom vårt föräldrakooperativ får du möjlighet att lära känna en unik förskoleverksamhet, du får möjlighet att arbeta i nära relation till såväl barn, kollegor och föräldrar.


Blir du nyfiken? Varmt välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Postadress

Fanthyttan 319
Storå, 71196

Liknande jobb


Förskollärare till Garvarens Förskola

Förskollärare till Garvarens Förskola

29 september 2023

Förskollärare till Lineheds förskola

Förskollärare till Lineheds förskola

29 september 2023

Förskollärare

Förskollärare

29 september 2023