Administrativ chef

Arbetsbeskrivning

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och har ca 22 000 invånare. Närheten till havet, den höga kvaliteten på skola och barnomsorg samt mycket goda boendemiljöer präglar kommunen.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid fullgör uppdrag från två nämnder, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen har ca 850 anställda och en budgetomslutning på ca 500 miljoner. Vi arbetar med en långtgående delegation och befinner oss i ett mycket aktivt utvecklingsarbete. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Utbildningsverksamheten är organisatoriskt indelade i nio områden som vardera leds av en områdeschef/rektor. Områdescheferna är underställda utbildningschefen, vars övergripande ansvar är förskola och skola.

ARBETSUPPGIFTER
Som administrativ chef ska du stödja våra områdeschefer/rektorer och förskolechefer i norra kommundelen, Bjärred/Borgeby-delen, när det gäller frågor kring inköp/upphandling jämte uppföljning av avtal och ekonomi. Du kommer också att arbeta med fastighets- och städfrågor, arbetsmiljö- och brandskyddsfrågor. Du kommer att vara direkt underställd områdeschefen på Bjärehov.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lämplig akademisk examen och som har erfarenhet av liknande uppdrag, gärna i en politiskt styrd organisation. Du ska ha kännedom om kommunal förskole- och skolverksamhet. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och vi ser gärna att du har erfarenhet av utredningsarbete. Vi vill att du är noggrann, ansvarsfull, tydlig, strukturerad, kommunikativ, flexibel och har ett intresse för att driva ovanstående frågor. Du har förmåga att bidra till ett gott samarbete och en god arbetsmiljö, präglat av förtroende. Du kommer att vara placerad på Bjärehovsskolan i Bjärred.

Artiklar i detta ämnet

  1. Samverkan fack och arbetsgivare

Kontaktpersoner på detta företaget

Kerstin Ferbas
040-641 1286
Ann-Louise Raquette-Berlin
040-641 1613
Personalstrateg Susanne Alkmar
040-641 1159
Förvaltningschef Eva Albihn
040-641 1306
Förskolechef Eva Ifversson
040-641 1569
Förskolechef Ingegerd Forsberg-Holm
040-641 1012
Förskolechef/bitr rektor Barbro Lindberg
040-641 1606
Förvaltningschef Bo Kristoffersson
040-641 13 06
Kommundirektör Jan Sohlmér
040-641 1157

Sammanfattning

Besöksadress

Hamngatan 3 23481 Lomma
None

Postadress

Lomma Kommun
Lomma, 23481

Liknande jobb


Manager

6 juli 2020

6 juli 2020

6 juli 2020

6 juli 2020