Administrativ chef

Arbetsbeskrivning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är en statlig myndighet med ansvar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har koppling till arbetslöshetsförsäkringen. Professionalitet, öppenhet, dialog och hög integritet är viktiga utgångspunkter i IAF:s tillsynsuppdrag och för IAF:s medarbetare. Verksamheten ska ge tydliga avtryck i form av förbättringar i arbetslöshetskassorna och i Arbetsförmedlingens tillämpning av försäkringen. Vi har ett 60-tal medarbetare som är organiserade i tre enheter och en analysstab. Till administrativa enheten, som ansvarar för IAF:s administrativa stödstrukturer söker vi en administrativ chef. I enhetens tjänster ingår uppgifter inom områdena ekonomi, personal, IT och telefoni, myndighetsjuridik, information och kontorsservice samt säkerhetsfrågor. För ekonomiområdet finns fem medarbetare med en särskild gruppchef som rapporterar till den administrative chefen. IAF köper dessutom viss löne- och ekonomiadministration från Kammarkollegiet. Totalt består enheten av ett 15-tal medarbetare. Chefen för administrativa enheten ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar till generaldirektören. Nuvarande chef lämnar sitt uppdrag på grund av pensionering. IAF söker dig som har gedigen chefserfarenhet från offentlig, gärna statlig verksamhet, inom de verksamhetsområden som ingår i kanslienhetens uppdrag, har en funktionell kompetens och arbetslivserfarenhet framför allt inom HR och IT, har ett övergripande myndighetsperspektiv, kan driva utvecklings- och förändringsarbete, har god stilistisk förmåga samt har lämplig högskoleutbildning. Du ska också motsvara IAF:s chefsprofil, som bland annat innebär att du ska visa god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga, aktivt stödja, inspirera och skapa goda förutsättningar för dina medarbetare, vara en god förebild. Vi ser gärna att du har intresse för arbetsmarknadspolitik och/eller sociala trygghetssystem. IAF strävar efter en balanserad köns- och åldersfördelning och värdesätter den kompetens som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi finns i Katrineholm - 25 minuter med tåg från Norrköping, 50 minuter med tåg från Eskilstuna och 55 minuter med tåg från Stockholm C.

Artiklar i detta ämnet

  1. Samverkan fack och arbetsgivare

Sammanfattning

Liknande jobb


EKONOMISTÄD i Göteborg AB SÖKER Driftledare

EKONOMISTÄD i Göteborg AB SÖKER Driftledare

1 juni 2023

Kalkylstrateg till Stockholm Vatten och Avfall

1 juni 2023

Adminstration

Adminstration

30 maj 2023