Är du vår nya engagerade biträdande rektor till Årsta 3 förskoleenhet?

Är du vår nya engagerade biträdande rektor till Årsta 3 förskoleenhet?

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.Till förskoleenhet Årsta 3 söker vi nu en biträdande rektor som vill göra skillnad med barnets bästa i fokus!

Som biträdande rektor ansvarar du för personal-, budget-, arbetsmiljö-, lokal- och verksamhetsfrågor för några av förskolorna inom förskoleenheten.

Enhetens ledningsgrupp består av en rektor och två biträdande rektorer. Tillsammans har ni ett gemensamt ansvar för att utveckla utbildningen på förskolorna. Fokus på enheten är att skapa likvärdiga förskolor utifrån skollag och läroplan.

I uppdraget ingår det även att planera och genomföra arbetsplatsträffar och skapa en tydlig organisation för bland annat mötesstrukturer, utvecklingsgrupper och pedagogiska nätverk. Du kommer arbeta med kvalitetsutveckling, digitalisering och fördjupning i digitala verktyg.

Kvalifikationer

Till den här rollen söker vi dig som har:

- pedagogisk högskoleexamen
- aktuell chefs- och ledarerfarenhet av personal-, budget-, kvalitets- och lokalansvar i förskola
- goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
- goda datorkunskaper

Det är meriterande om du har:

- goda kunskaper av att arbeta i digitala verktyg
- slutfört eller pågående rektorsprogram
- erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vid följande kompetenser:

Du har ett stort engagemang för ditt uppdrag och mycket god förmåga att engagera andra och inspirerar till arbetsglädje. För dig är ett aktivt medarbetarskap nyckeln till framgång. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och samverkar på ett förtroendefullt sätt med barn, föräldrar, medarbetare och ledning. Du stimuleras av att arbeta i en organisation som växer och utvecklas. Vidare är du lösningsorienterad, uthållig och strukturerad.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om förskoleenhet Årsta 3

Enheten består av fem förskolor: Solrosen, Kullerbyttan, Skagersvägen, Årstaliden och Glavsfjorden. Det är 20 avdelningar med cirka 320 barn samt ca 65 medarbetare. Den pedagogiska dokumentationen visar vägen för pedagogerna i det projektinriktade arbetet och är en utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolan Glavsfjorden är en ny konceptförskola som öppnades i början av 2020. Förskolans lokaler är utformade på ett sätt som bjuder in till ökad samverkan och samspel mellan medarbetare och barn på förskolan. Gården är designad för utforskande och motoriska utmaningar. De pedagogiska miljöerna kommer ha stort fokus på utforskande där undervisningen har en central roll.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning är den första och det enda stadsdelsområdet i Stockholms stad som använder ett kostdatasystem i förskolornas tillagningskök. Införandet av kostdatasystemet har bidragit till att andelen ekologiska livsmedel har ökat, matsvinnet har minskat och vi säkerställer att barnen serveras näringsriktig mat med hög kvalitet.

Vi ingår i forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan , i samarbete med Malmö Universitet och andra kommuner i Sverige. Här har vi möjligheten att vidareutveckla utbildningen och säkerställa att den vilar på en vetenskaplig grund som kopplar samman forskning och praktik. Programmet möjliggör också nationellt kollegialt lärande.

Genom de här filmerna kan du få mer information om https://youtu.be/60G4BX-DFw0 och https://www.youtube.com/watch?v=oLAjXA-isK0&feature=youtu.be 

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anneli Bohman Förskolechef
076-12 145 97
Marie Dimow
0850820025
Liselott Olsson
0850820077
Ulla Almegård
0850814598
Anneli Bohman
0850814597
Karin Fernqvist-Glaving
508 14 208
Karin Åberg, Avdelningschef
08-50820495, karin.aberg@stockholm.se
Nozha Amezeane, HR-konsult
08-50811716, nozha.amezeane@stockholm.se
Christina Agewall, Biträdande avdelningschef
08-50820109, christina.agewall@stockholm.se
Eva Lindström Förskolechef
0850820273

Sammanfattning

Besöksadress

Slakthusplan 8A
None

Postadress

Slakthusplan 8A
Stockholm, 11221

Liknande jobb


Biträdande rektor till Årstadals förskolor

Biträdande rektor till Årstadals förskolor

4 december 2020

Vikarierande biträdande rektor till Södermalm/Hammarby Sjöstad

Vikarierande biträdande rektor till Södermalm/Hammarby Sjöstad

23 november 2020

Biträdande Rektor

Biträdande Rektor

23 november 2020