Arbetsförmedlingen söker Verksamhetsarkitekt

Arbetsförmedlingen söker Verksamhetsarkitekt

Arbetsbeskrivning

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?
Utvecklingsavdelningen för kundmöte
Utvecklingsavdelningen för kundmöte ansvarar för att hålla ihop kundmötet oavsett vilken kanal eller tjänst kunden möter oss i.

Vårt uppdrag är att säkerställa att utveckling sker utifrån ett helhetsperspektiv med kundens situation och hela resa i fokus. Målet är att all utveckling mot kund ska bedrivas med förståelse av vilken plats den utgör i kundflödet och vad som behövs för att flödet ska passa in i kundens helhet och stötta kundens väg mot målet. Avdelningen är placerad inom ett verksamhetsområde men uppdraget spänner över verksamhetsområdesgränserna. Vi är ca 20 medarbetare som jobbar och är främst processledare, verksamhetsutvecklare, service designers och snart verksamhetsarkitekter.

Beskrivning av tjänsten
Du kommer att arbeta tillsammans med verksamheten kring stora tvärfunktionella initiativ. Vara den som ser samband, effekter och påverkan mellan verksamhetsutvecklingsinitiativ och våra IT-lösningar. Du behöver gilla utmaningen i komplexa problem, bryta ned och hitta samband och strukturera information för att bygga förståelse – både egen och andras. Du kommer också vara en brygga mellan verksamhet och IT, att skapa ömsesidig förståelse för hur delarna påverkar helheten och få bidra i att sätta målbilden för vad verksamheten vill utveckla och åstadkomma. Ditt arbete består till stor del av att skapa goda förutsättningar för chefer och ledare på strategisk och taktisk nivå att fatta kloka beslut, i det ingår att stötta med kunskap och processer.

För att lyckas i denna roll behöver du vara intresserad av och förstå samspelet mellan medarbetare, processer, IT-system och annan expertis som möjliggör värdeskapande kunderbjudanden. Verksamhetsarkitektens arbetsområden involverar främst:

- I nära samarbete med kollegor kommer du identifiera, dokumentera, och kommunicera risker, konsekvenser, effekter och samband mellan verksamhetsutveckling och IT för vårt kundarbete.
- Konkretisera konsekvenser av processförändringar i strategier, tekniska plattformar och verksamhetsarkitektur.
- Löpande identifiera risker och konsekvenser med begreppsanvändning, tekniska plattformar och förändring utifrån ett helhetsperspektiv för kund.
- Analysera, utforma och dokumentera förändring och effekter med ena benet i verksamheten och det andra i tekniken.
- Kommunicera insikter kring komplex teknisk infrastruktur, deltar i framtagande och aktivt engagerar olika intressenter.
- Arbeta utifrån agila arbetsmetoder för operativt arbete och ledning.

Kvalifikationskrav
- Universitet/högskoleutbildning 180hp/120p inom systemvetenskap/systemarkitektur eller motsvarande utbildning från universitet/högskola eller yrkeshögskola. 
- Certifierad verksamhetsarkitekt.
- Kunskap och erfarenhet av teknisk arkitektur
- Mycket goda färdigheter i tal och skrift på svenska

Övriga meriter för tjänsten
- Kunskap om och förståelse för digital utveckling 
- Erfarenhet av arbete och utveckling av ramverk för verksamhetsarkitektur 
- Erfarenhet av arbetat med kund- och kanalstrategiska frågor och gränssnitt mellan bemannade och digitala kanaler samt tvärfunktionella processer 
- God kunskap och erfarenhet av visualiseringstekniker (för komplexa samband)

Personliga förmågor

Du har en naturlig pedagogisk förmåga och tydlighet vilket möjliggör att skapa förståelse mellan teknik och verksamheten. Genom att skapa och vårda relationer skapar du samarbetsytor med andra som gynnar verksamhetens uppdrag. Vidare har du hög analytisk och problemlösningsförmåga samt ett strukturerat och effektivt arbetssätt.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Anställningsformen är tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort enligt överenskommelse.

Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-05-16 märkt med Af-2021/0036 2450. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” nedan. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven på högskolepoäng och arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Detta innebär att vi använder vetenskapligt förankrade urvalsmetoder för att bedöma vilken kandidat som är mest lämplig för tjänsten. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Sammanfattning

Liknande jobb


Manager Digital Channels

Manager Digital Channels

2 juni 2021

27 maj 2021