Arbetsgivarverket söker utvecklingsinriktad stabschef

Arbetsgivarverket söker utvecklingsinriktad stabschef

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och göra skillnad för hela statsförvaltningens utveckling? Vi söker dig som är en skicklig och strukturerad ledare med förmåga till helhetssyn och som vill leda och utveckla vårt interna verksamhetsstöd.

Om vårt uppdrag och staben
Staben har det övergripande samordningsansvaret i form av att planera, leda, följa upp och stödja verksamheten mot uppsatta mål. Staben ansvarar utöver stöd till kärnverksamheten för att vi lever upp till de krav som ställs på en myndighet och arbetar med verksamhetsplanering, verksjuridik, kompetensförsörjning, ekonomi, uppföljning, IT, arkiv och registratur, upphandling, miljö, service, vissa interna möten och säkerhet. Staben arbetar på strategisk, taktisk och operativ nivå och består för närvarande av tolv medarbetare.

Arbetsgivarverkets generaldirektör har fått i uppdrag av styrelsen att ha ett ännu tydligare fokus på att utveckla och framtidssäkra den statliga arbetsgivarpolitiken så att medlemmarna har förutsättningar att även långsiktigt kunna utveckla samhället med sin kompetens. Vi har därför inlett ett utvecklingsarbete som syftar till att vi även i framtiden ska kunna bidra till nytta för medlemmarna. För närvarande arbetar vi exempelvis med att ta fram nya verksamhetsmål för 2024–2025 och med att utveckla interna rutiner.

Dina arbetsuppgifter
Du ingår ledningsgruppen och arbetar på uppdrag av generaldirektören tillsammans med övriga ledningsgruppen för att bidra till medlemsnytta. En del i det är att bidra i vårt utvecklingsarbete där du kommer ha en central roll. Du bidrar som arbetsgivarföreträdare till vår strategiska styrning, levandegör vår värdegrund och har både integritet och ett tillitsbaserat ledarskap när du möter medarbetare och externa kontakter. Utöver stabschef är du också säkerhetsskyddschef och ingår i vår krisledningsorganisation. Vi ser gärna att du även är beredd att ta dig an uppgiften att vara ställföreträdande generaldirektör.

I din vardag kommer du att balansera och driva flera frågor och processer samtidigt – från det strategiska till det operativa. Du arbetar tillsammans med dina medarbetare med stabens arbetsuppgifter. Du är också ansvarig för koordinering och genomförande av styrelsemöten, ledningsgruppsmöten och vissa andra interna möten samt är kontaktpunkt i dialogerna med regeringskansliet i frågor som rör vårt uppdrag. Vi ser också gärna att du, precis som övriga chefer hos oss, operativt ansvarar för någon av stabens processer.

Dina kvalifikationer och personliga egenskaper 
Du har akademisk examen och flerårig erfarenhet från en liknande roll, exempelvis administrativ chef, kanslichef eller stabschef där du haft budget-, personal- och verksamhetsansvar. Du har erfarenhet från statlig verksamhet och av strategiskt förändringsarbete, exempelvis utredning och utveckling av strategier, organisation, styrning, processer eller administration. Vidare har du goda kunskaper om hur statsförvaltningen styrs och förståelse för förutsättningarna för statliga myndigheters verksamhet.

Det är meriterande om du har kunskap om statlig ekonomistyrning och redovisning samt om den svenska modellen och partssystemet. Har du kunskap om säkerhetsskydd, krisberedskap, digitalisering eller IT-frågor är även det meriterande.

För att lyckas behöver du vara genuint intresserad av att arbeta tillsammans med andra och ha förmåga att identifiera och involvera rätt kontakter internt och externt. Då ditt arbete innefattar komplexa uppgifter i en organisation som arbetar på uppdrag av både våra medlemmar och regeringen behöver du ha god förmåga till helhetssyn, gott omdöme och förmåga att ta in och fatta beslut med hänsyn till många olika perspektiv. Vi tror  att du är lika delar förvaltande och utvecklande och en skicklig organisatör. Du har förmåga att knyta ihop de strategiska målsättningarna med det operativa genomförandet i vardagen och att kommunicera detta med dina medarbetare. Personlig lämplighet kommer väga tungt vid beslut om anställning.  

Om anställningen
Som stabschef anställs du på chefsavtalet. Vi har förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta på distans ett par dagar per vecka.

Arbetsgivarverkets värdegrund utgår från att medarbetarna är professionella och engagerade. Vi har ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Arbetsgivarverket finns på Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm. Läs gärna mer om Arbetsgivarverket och vårt uppdrag på www.arbetsgivarverket.se

Är du intresserad?
Har du frågor och vill veta mer om jobbet, kontakta generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg eller HR-specialist Josefine Sjöström Järvinen, Josefine.SjostromJarvinen@arbetsgivarverket.se. Du når dem på telefon via växeln på telefon: 08-700 13 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 mars 2023.

I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av tester.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av uppdraget men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 285 000 anställda.

Artiklar i detta ämnet

  1. Samverkan fack och arbetsgivare

Kontaktpersoner på detta företaget

HR-specialist Åsa Kälvegård
08-700 13 00
Chef Stödprocessen Helene Bryskhe
08-700 13 00
Gruppledare Camilla Stenemyr
08-700 13 00
Konsult Skill Annika Elfvingsson
013-473 81 63
Förhandlingschef Monica Dahlbom
08-700 13 00
Förhandlare Anders Stålsby
08-700 13 00
Förhandlare Åsa Krook
08-700 13 00
Utredare/Statistiker Malin Sundeby
08-700 13 00
Utredare/Statistiker Love Lundell
08-700 13 00
Chefsrekryteringskonsult Experis Anna Arborelius
072-537 50 11

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Arbetsgivarverket
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 februari 2023
  • Ansök senast: 1 mars 2023

Besöksadress

Kungsgatan 12-14
None

Postadress

Box 3267
STOCKHOLM, 10365

Liknande jobb


Administrativ chef

Administrativ chef

26 september 2023

26 september 2023

Samordningschef för Nyköpings Gymnasium

Samordningschef för Nyköpings Gymnasium

26 september 2023