Arkivarie

Arbetsbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker en arkivarie som skall utveckla och förvalta våra omfattande arkiv. Du ska tillsammans med chefer och handläggare på förvaltningens avdelningar se till att de praktiska frågor som rör våra arkiv blir lösta så att vi får en effektiv och säker hantering av våra levande arkiv och våra slutarkiv. Arbetet innebär täta kontakter med kommunarkivet. Varje avdelning inom förvaltningen sköter idag sina arkiv. Förvaltningen har ett digitalt arkiv där bygglovs- och lantmäteriavdelningen arkiverar sina dokument. I samband med en successiv implementering av det digitala arkivet i alla förvaltningens avdelningar avses en förvaltningsgemensam arkivhantering införas. Arbetsuppgifter . Bygga upp, samordna och svara för den praktiska skötseln av förvaltningens gemensamma arkiv. . Vara förvaltningens expertresurs vid införandet av digitalt arkiv inom avdelningarna. . Utveckla och delta i genomförandet av nya rutiner för avdelningarnas närarkiv rörande insortering och lån av handlingar, gallring och säkerhet. . I samarbete med kommunarkivarien utbilda och ta fram arkiveringsanvisningar för avdelningarnas handläggare. . På ett enhetligt sätt uppdatera och utveckla avdelningarnas dokumenthanteringsplaner. . Ordna, rensa, gallra samt förteckna arkiven . Sköta leveranser till kommunarkivet och till Arken (Lantmäteriets nationella digitala förrättningsarkiv). . Systemförvaltning av förvaltningens digitala arkivsystem (AGS) . Bevaka förändringar av lagar och föreskrifter rörande arkivfrågor inom förvaltningens verksamhetsområden. Våra krav på dig är att du: . bör ha läst minst 40 poäng arkivvetenskap, . ska ha yrkeserfarenhet inom området kombinerad med erfarenhet av elektronisk dokumenthantering och dessutom gärna erfarenhet av digitala arkiv, . bör ha erfarenhet av offentlig verksamhet och av att sköta ett myndighetsarkiv, . är utåtriktad och har god samarbetsförmåga, . är van vid att ta initiativ, kan arbeta självständigt och framför allt få saker gjorda och . ska ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Tillträde Februari 2008 eller efter överenskommelse

Sammanfattning

Liknande jobb


Arkivarie

Arkivarie

1 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

24 augusti 2022