Arkivarie med placering i Stockholm eller Visby

Arkivarie med placering i Stockholm eller Visby

Arbetsbeskrivning

Är du en engagerad arkivarie som vill arbeta på en myndighet som har ett angeläget samhällsuppdrag? Vi söker en person som aktivt ska delta i arbetet med att utveckla myndighetens arkivbildning.
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom arbete tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. 
Avdelningen för Verksamhetsstöd (VERKSTÖD) har till uppdrag att stödja myndigheten i frågor om utvärdering, juridik, upphandling, intern service, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv samt anti-korruption och dataskydd. Enheten Dokument, Administration och Resurs (DAR) söker en utvecklingsorienterad arkivarie med stationeringsort Visby eller Stockholm. Enheten har sin bas i Visby och har för närvarande 23 medarbetare varav fem är placerade vid centralarkivet i Stockholm.
Myndighetens utmaningar inom arkivområdet är flera. Arbetet med att skapa en infrastruktur för att långsiktigt hantera elektroniskt lagrad information (e-arkiv) fortsätter. Sidas stöd till Förvaltningsavdelningen vid Regeringskansliet gällande arkivhanteringen vid utlandsmyndigheterna behöver fortsatt utvecklas och stärkas.
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inriktade mot digital informationshantering och verksamhetsbaserad arkivredovisning samt tillhandahållande av allmänna handlingar. 
Du kommer att vara delaktig i att utforma strategier och planer för en hållbar och långsiktig elektronisk informationsförsörjning utifrån gällande regelverk. Du kommer även att förvalta och utveckla myndighetens verksamhetsbaserade arkivredovisning. Du kommer också att utgöra kravställare i utvecklingsprojekt som rör informationshantering. Därtill kommer du att svara för bevarande- och gallringsutredningar.
Tillsammans med övriga arkivarier arbetar du med den dagliga arkivhanteringen. Du svarar även för stöd och utbildning till Sidas medarbetare i frågor som rör arkiv- och dokumenthantering.
Förvalta och vidareutveckla den verksamhetsbaserade arkivredovisningen
Delta i förberedelsearbetet för införande av system för bevarande/e-arkiv
Utreda och verkställa gallring samt särskilt hantera avveckling av verksamhetssystem (informationsvärdera, gallringsutreda, kravställa format och former för arkivering/avställning)
Arbeta med standarder och förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
Utlämning av allmänna handlingar
Stödja Sidas personal inom dokument- och arkivhantering
Löpande arkivuppgifter
Medverka till arkivfunktionens utveckling

Kvalifikationskrav
Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.
Utbildning
Relevant akademisk utbildning/examen som omfattar minst 40 p eller 60 hp inom Arkivvetenskap, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig (kunskap om svensk arkivlagstiftning).

Språk
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. 

Kompetens och arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet av att arbeta som arkivarie
God erfarenhet av tolkning och tillämpning av inom området relevanta lagar, förordningar och föreskrifter/regler
Erfarenhet av verksamhetsbaserad arkivredovisning
Erfarenhet av att genomföra informationsvärdering/gallringsutredning
Erfarenhet av arbete med långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar och digital informationshantering
Goda kunskaper om format och standarder för digitalt bevarande
Stor noggrannhet och hög serviceambition

Sida har även definierat ett antal generella kompetenser som du som medarbetare behöver ha för att myndigheten ska kunna uppnå sina verksamhetsmål. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande och drivande och besitter kunskap och förståelse för att bidra till nytänkande och innovation. Du behöver ha en god förmåga att samarbeta med flera parter, god kommunikativ förmåga och kunna föra dialog samt förmåga att skapa förtroende bland de du möter och arbetar med. Du bör vidare vara flexibel för att hantera det oförutsägbara och vara lösningsorienterad
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriter
Erfarenheter av systemförvaltning/-utveckling, databashantering etc. (motsvarande)
Erfarenhet av elektronisk dokument- och ärendehantering
Erfarenhet av arbete med långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar och digital informationshantering
Erfarenhet av kravställning av system
Erfarenheter av arbete med informationssäkerhet
Erfarenhet av att utreda frågor om bevarande och gallring i IT-system
Erfarenhet som arkivarie från offentlig förvaltning
Erfarenhet av dataskyddsfrågor

Anställningsvillkor
Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Placering i Stockholm eller Visby.
Övrigt
Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen om du blir erbjuden befattningen.
Information
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 31/20.
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Thomas Küchen 08-698 52 88, Mikael Andersson 08-698 57 10, Karl Larsson 08-698 50 39 eller Björn Strömberg 08- 698 57 15.
Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.
Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.
Sista ansökningsdag är den 19 mars 2020.
Sida värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk mångfald tillför.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Dar Visby
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 februari 2020
  • Ansök senast: 19 mars 2020

Postadress

Visborgsallén 4
Visby, 62150

Liknande jobb


Arkivarie

Arkivarie

1 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

24 augusti 2022