Arkivarier till Tillsyns- och utredningsenheten Regionarkivet i Lund

Arbetsbeskrivning

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling av hela regionen. I uppdraget från medborgarna ingår även att främja det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, IT, kommunikation, ekonomi och HR. Vi är drygt 600 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

Regionarkivet är arkivmyndighet i Region Skåne och svarar för tillsyn och normgivning på arkivområdet. Vi utvecklar arbetssätt och metoder för en modern tillsynsorganisation. Regionarkivet är också arkivdepå för regionens samtliga förvaltningar. Vi utvecklar och förvaltar Region Skånes e-arkiv samt erbjuder hälso- och sjukvårdsverksamheten skanning. Regionarkivet samverkar med statliga och kommunala myndigheter vid Arkivcentrum Syd i Lund.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu två arkivarier som vill arbeta som tillsynsarkivarie med blandade arbetsuppgifter inom tillsynsområdet. Du kommer att bedriva tillsyn samt utveckla tillsynsfunktionen vid Region Skånes olika verksamheter. Vidare kommer du att arbeta med utredningar inom området arkiv och informationssäkerhet. Fokus kommer att ligga på utbildningsområdet för arkivansvariga och arkivredogörare inom Region Skånes förvaltningar vilket innefattar att hålla föredrag och göra utbildningsinsatser, både i små och stora grupper.

Tillsynsverksamheten är under uppbyggnad och det finns goda möjligheter till att utvecklas i sin roll och i sitt ansvarsområde. Möjligheter till att utveckla arbetssätt och metoder i en modern tillsynsorganisation.KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har arkivarieutbildning, utbildning inom ABM med inriktning Arkivvetenskap eller har studerat Arkiv- och informationsvetenskap, och gärna erfarenhet från landstingsarkiv och tillsynsverksamhet. För att lyckas i rollen krävs kännedom om de krav som ställs på IT för att tillgodose arkivkraven samt ett gott omdöme vid tillämpning av regelverket. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utåtriktat arbete såsom att hålla föredrag och göra utbildningsinsatser.

Vi tror att du har en positiv inställning och god samarbetsförmåga vilket är viktigt då vi arbetar i team. Vidare är du kommunikativ med god förmåga att kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och skrift. Vid alla typer av besök och kontakter förväntas tillsynsarkivarien fungera som en officiell representant för Regionarkivet vilket kräver ett professionellt uppträdande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi välkomnar både dig som är nyutbildad och dig som är utbildad med längre erfarenhet av yrket att söka!

Kontaktpersoner på detta företaget

Lennart Svensson - Enhetschef
040-675 34 18
Magnus Jörgel - Näringslivsutvecklare
0706-67 62 08
För kontakt med fackliga representanter vänligen
040-675 34 06
Therése Friman, Projektledare
040-675 32 34
Åsa Nordström, JUSEK
044-309 30 61
Ralf Rittner, SACO

Therese Andersson, Enhetschef
040- 675 32 44
Inger Sellers, Samhällsplanerare
040-675 32 66
Johan Lidmark - Tf. enhetschef
044-309 30 62
Enhetschef Oddvar Fiskesjö
044-309 34 32

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Skåne, Koncernkontoret Kristianstad
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse
  • Publicerat: 3 december 2013

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

JA Hedlunds väg
Kristianstad, 29189

Liknande jobb


Arkivarie

Arkivarie

1 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

24 augusti 2022