AT-läkare till Hässleholms sjukhusorganisation

Arbetsbeskrivning

Region Skåne ska främja god hälsa och vi ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 38 miljarder kronor (2013). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.

Den nya förvaltningen Skånevård Kryh samlar de tidigare förvaltningarna Centralsjukhuset Kristianstad, Lasarettet i Ystad, Hässleholms sjukhusorganisation, Habilitering och Hjälpmedel och del av Primärvården (21 vårdcentraler), BVC och MVC, Ungdomsmottagningar, Palliativ vård och ASIH samt Dietistverksamhet. Förvaltningen är uppdelad i fyra divisioner: Specialiserad närsjukvård, Kirurgi, Primärvård samt Habilitering och Hjälpmedel.

Hässleholms sjukhusorganisation ansvarar för internmedicin och närsjukvård i Hässleholm samt för ortopedi i Hässleholm, Kristianstad och Ystad. Vår organisation är starkt utvecklingsinriktad med ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt, såväl inom det medicinska fältet, som inom management och logistik.

Läs mer om Hässleholms sjukhusorganisation på www.hassleholmssjukhus.orgARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu AT -läkare med tillträde 1 mars och 1 juni 2014.

Din utbildning är vid starten förlagd till kirurgkliniken i Kristianstad, den akuta ortopedin likaså medan viss ortopedmottagning och anestesiavsnittet görs på Hässleholms sjukhus. Efter 4,5 månader med operativ verksamhet kommer du att tjänstgöra på sjukhuset i Hässleholm. Under de 4,5 månaderna på medicinkliniken tjänstgör du på allmänmedicinsk avdelning, stroke- och rehabiliteringsavdelning och på vår inläggnings- och övervakningsavdelning (IVÖ). Till IVÖ kommer våra svårast sjuka patienter (hjärtinfarkt, trombolys vid hjärninfarkt, andningssvikt och akuta infektioner). Vi har medicinjour dygnet runt. Akutmottagningen är öppen kl 08-20 och därefter kommer patienterna in akut, oftast med ambulans som direktinläggning. Bakjouren befinner sig alltid på sjukhuset när du är jour. Under din psykiatriska utbildningstid på 3 månader är du oftast placerad i Hässleholm dagtid, medan jourverksamheten är i Kristianstad. Tjänstgöringen på 6 månader i allmänmedicin gör du vid någon av vårdcentralerna som finns i närområdet.

Den övergripande introduktionen och de fortlöpande teoretiska utbildningarna ges tillsammans med Centralsjukhuset i Kristianstad. AMLS-kurs och ledarskapsutbildning, försäkringsmedicin och olika temadagar är några exempel på den kompetensutveckling som vi erbjuder. Alla Region Skånes AT-läkare kallas årligen till 3 dagars AT-ting.

För att din AT ska bli genomtänkt och väl fungerande finns en studierektor inom den somatiska och en inom den psykiatriska vården samt en inom primärvården. Förutom dessa finns vid varje klinik en AT-ansvarig läkare som ser till att du får en god handledning. Vår främsta uppgift under dina 18 månaders tjänstgöring är att ge dig en god klinisk kompetens som följer målbeskrivningarna för AT-läkare.

Våra AT-läkare fyller en viktig funktion i sjukvården!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har läkarexamen eller motsvarande. Du har kunskaper i svenska språket som motsvarar lägst nivå B2 enligt Europarådets nivåskala. http://www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Europeiska-referensramen-for-sprak/

Du som har läkarexamen utanför EU/EES ska ha godkänt kunskapsprov (TULE). Bifoga beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT-tjänst.

Vi fäster stor vikt vid att du som person är engagerad, initiativrik, kommunikativ och har ledaregenskaper.

Vi vill att du ansöker online och bifogar följande bilagor:
- CV som innehåller alla utbildningar från gymnasium eller motsvarande samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och korrekt anställningstid, med från- och tilldatum angivet i år, månad, dag. Du kan givetvis även ange ytterligare erfarenhet som du önskar åberopa.
- Ett personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT.
- Bevis om läkarexamen, Ladokutdrag eller motsvarande.
- Du som har läkarexamen utanför EU/EES ska även bifoga bevis om godkänt kunskapsprov (TULE) samt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT-tjänst.

Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.

Vi kommer att hålla intervjuer den 9 oktober 2013. Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, förordar vi att du begränsar antalet ansökningar till tre, varav ett skall anges som förstahandsval. Detta för att vi ska kunna beakta dina önskemål om placering i urvalsprocessen.

Mer information om hur du söker AT hittar du på www.skane.se/atst

Kontaktpersoner på detta företaget

Katharina Ornstein, verksamhetschef
0451-29 87 52
Björn Rogland
0451-29 87 51
Inger Olsson, Kommunal
0451-29 66 64
Isabella Ogelsten,
0451-29 64 81
Carol Renteria, Naturvetarna
0451-29 60 24
Katharina Ornstein
0451-29 87 52
Lotta Bengtsson
0451-29 60 00
Jonas Möller
0451-29 60 00
Tatjana Rancic
0451-296 680
Johanna Lamminsaari
0451-296 680

Sammanfattning

Postadress

Esplanadgatan
Hässleholm, 28125

Liknande jobb