AT-läkare till Helsingborgs lasarett

AT-läkare till Helsingborgs lasarett

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Förvaltningen Skånes Sjukhus Nordväst omfattar Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus. Båda lasaretten kännetecknas av ett öppet och vänligt förhållningssätt i alla kontakter, både inom och utanför sjukvården. Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus.

I din roll som AT-läkare hos oss får du ta ett steg fram och ta ansvar redan från början med god handledning. Detta eftersom vi vill skapa goda förutsättningar för dig att axla din roll som legitimerad läkare och det ansvar som det innebär.

ARBETSUPPGIFTER
Till Helsingborgs lasarett söker vi 13 AT-läkare med tillträde 30 augusti 2021. Tre av tjänsterna kan komma att tillsättas som forskar-AT under förutsättning att det finns tillräckligt med kvalificerade sökande. I annat fall tillsätts de som ordinära AT. Forskar-AT innebär ett aktivt forskningsarbete i sex månader utöver den kliniska tjänstgöringen. Forskningen bör vara förlagd till förvaltningen Skånes Sjukhus Nordväst och/eller Lunds universitet, men forskning baserad på annan ort kan också godkännas. Mer information om forskar-AT hittar du på: http://www.skane.se/organisation-politik/Jobba-hos-oss/sok-at/forskar-at/
När du har börjat din AT hos oss finns möjlighet att söka Ledarskaps AT, ett utvecklade ledarskapsprogram under tre veckor av din AT.

AT på Helsingborgs lasarett är 18 månader; nio månader på invärtesmedicin och opererande specialiteter inklusive akutverksamhet och anestesi/IVA, psykiatri tre månader och primärvård sex månader. Du roterar mellan avdelning och akutmottagning. På avdelningen tjänstgör du tillsammans med en överläkare, specialist eller erfaren ST-läkare och utför sedvanliga underläkaruppgifter under handledning. Den avslutande primärvårdsplaceringen sker i Helsingborg eller i närliggande kommuner i Helsingborgs upptagningsområde.

AT-tjänstgöringen inleds med en introduktionsperiod på två veckor som innehåller olika utbildningsmoment varvat med klinisk tjänstgöring/introduktion tillsammans med avgående AT-läkare. Under AT-tiden arrangeras fortlöpande föreläsningar och återkommande utbildningsdagar samt ett tredagars internat (Regionalt AT-ting). På varje placering finns en ansvarig studierektor och du tilldelas en personlig handledare. Du har också möjlighet till en personlig mentor som följer dig under hela AT-tiden. Arbetstiden innebär schemalagd ordinarie arbetstid, måndag till fredag. Jourtjänstgöring förekommer både på kvällar, nätter och helger. På jourerna är du som AT läkare aldrig ensam utan det finns alltid en legitimerad kollega på plats. Våra AT-läkare fyller en viktig funktion i vår verksamhet och du upptäcker snabbt att du är en viktig kollega! Vi hoppas att din tid hos oss blir så inspirerande att du gärna vill stanna kvar även efter din legitimation.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat.

Vi rekryterar AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper. Lokal anknytning kan vara meriterande.

OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 28/2. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.
Vi vill att du ansöker online och bifogar följande bilagor:
* CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och korrekt anställningstid.
* Ett personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT hos just oss. Du som söker forskar-AT ska även motivera varför du söker en sådan tjänst.
* Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladok-utdrag eller motsvarande.
* Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
* Du som söker forskar-AT ska även bifoga ett intyg från forskningshandledaren samt uppvisa en plan för vilket projekt som ska genomföras under sex månader. Planen ska omfatta cirka fyra A4-sidor. Det är meriterande om du är anmäld som forskarstuderande vid Lunds universitet. Om du är disputerad ska du ange forskningsplan, se ovan, samt resurser för forskning. Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.

Vi kommer att hålla intervjuer 11-12 mars 2021. Intervjuerna sker i samarbete med SYLF och vi eftersträvar schysst rekrytering. En representant från SYLF kan komma att sitta med vid intervjun och vara tillgänglig för dina frågor efter intervjun.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.

Vi behandlar ansökningar löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Uppge även i din ansökan minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.

Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, rekommenderar vi att du begränsar antalet ansökningar till två, varav ett sjukhus ska anges som förstahandsval och ett som andrahandsval. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Pia Malmros Boo, Enhetschef
042-406 39 02
Maria Hallberg Molin, Enhetschef
042-406 32 04
Sandra Olsson, Vårdförbundet
042-406 15 75
Gunilla Bengtsson, enhetschef
042-406 19 13
Solveig Svensson, Vision
042-406 31 67
Anne Andersson - Enhetschef
042-406 17 47 (Semester v. 29-32)
Lisa Hansson - Vårdförbundet
042-406 16 90
Eva Sällström, områdeschef
042-406 50 44
Anna Nilsson, personalspecialist
042- 406 10 69
Maria Gullberg - Vision
042-406 17 72

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Skåne, Helsingborgs lasarett
  • 13 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 februari 2021
  • Ansök senast: 28 februari 2021

Postadress

Olympiahuset plan 3
Helsingborg, 25187

Liknande jobb


ST-läkare - Välkommen till oss

ST-läkare - Välkommen till oss

14 maj 2021