Avdelningschef arbetsmiljö och kompetensförsörjning på område HR

Avdelningschef arbetsmiljö och kompetensförsörjning på område HR

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Inom område HR söker vi nu en avdelningschef som leder och utvecklar arbetet med stadens arbetsgivarpolitik och som därigenom bidrar till att utveckla Göteborgs Stad till en mer attraktiv arbetsgivare.

Vi inom område HR har ansvar för arbetet med stadens arbetsgivarpolitiska utveckling med ett långsiktigt strategiskt perspektiv inom arbetsmiljö och hälsa, strategisk kompetens- och chefsförsörjning, arbetsgivar-, omställnings- och pensionsfrågor.

Vi bereder ärenden till personalberedning och till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, samt svarar för arbetet med stadens centrala samverkansorgan (CSG). Vi företräder staden som arbetsgivare på central nivå.

HR-området består av totalt 21 medarbetare och chefer uppdelad på två avdelningar Arbetsmiljö och Kompetensförsörjning samt Arbetsgivarfrågor.

Som medarbetare på Stadsledningskontoret erbjuds Du ett arbete i en intressant och utvecklande miljö i samarbete med många olika kompetenser. Staden har genomgått stora förändringar och nya förändringar är på gång där HR-frågorna är en självklar del i en helhet - vilket gör att vi befinner oss och verkar i ett spännande utvecklingsskede.

Som chef hos oss har Du ansvar för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Du har ett omvärlds- och hela-staden-perspektiv, arbetar för att förändra samt utveckla verksamheten i takt med att staden förändras över tid. Ditt ledarskap präglas av respekt, lyhördhet och intresse för dina medarbetare och Du är skicklig i att inspirera till lärande, utveckling och förändring. Det kräver skicklighet i att kommunicera och utveckla arbetsorganisationen och ge medarbetarna en bra återkoppling på verksamheten.

Du företräder Göteborgs Stad samt den egna verksamheten och sätter in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och fattar beslut baserade på analys och orsakssamband kopplat till de lagar, avtal, policyer och andra styrande dokument som omfattar vår verksamhet.

Du arbetar genom andra, det vill säga att Du på ett positivt sätt tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och arbetsvilja samt gör dem delaktiga och medansvariga i verksamheten. Att arbeta tillsammans över avdelningsgränser är en självklarhet där leveransen är i fokus. I uppdraget driver du ett kvalitetsarbete i syfte att utveckla och förbättra verksamhetens innehåll och resultat. Arbetet kräver att du är öppen och lyhörd för förändringar och att du arbetar för en lärande organisation.


KVALIFIKATIONER
Du har akademisk examen med relevant inriktning och gedigen erfarenhet av:
- att arbeta som strategisk chef i en större organisation.
- HR-erfarenhet på strategisk nivå
- att arbeta i en komplex verksamhet
- att arbeta i en politiskt styrd organisation

Meriterande är:
- erfarenhet av att leda ledningsgrupp / alt. självgående specialister på hög strategisk nivå
- erfarenhet från arbete i Göteborgs stad

Som person är du:
- Lyhörd,
- Analytisk och strukturerad, Du ser sammanhang och prioriterar rätt frågor effektivt, sätter upp och håller dead-lines
- En god kommunikatör som kan lyssna såväl som att tydligt föra fram budskap
- Samarbetsinriktad och tycker om att arbeta på många arenor och genom andra
- Agerar med hög integritet
- Omvärldsintresserad
- Drivs av utveckling och förändring

Vi kommer i denna rekrytering använda oss av rekryteringstester samt assessment center som hjälp i vårt urval. Assessment center dagar är satta till 1 och 9 september och det rör sig om en heldag för de som går dit.


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


23 april 2021

23 april 2021