Avdelningschef till miljöskyddsavdelningen

Avdelningschef till miljöskyddsavdelningen

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen Skånes uppdrag på miljöområdet har blivit fler de senaste åren och vi behöver anpassa vår organisation. Vi delar därför vår nuvarande miljöavdelning i två och till en av dessa avdelningar, miljöskyddsavdelningen, söker vi nu en avdelningschef med brett samhällsengagemang och förmåga att leda verksamheten med ett helhetsperspektiv.
Miljöskyddsavdelningens övergripande uppdrag är att främja ett hållbart samhälle för nu levande och kommande generationer och arbetet är i stor utsträckning knutet till prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Utöver prövning och tillsyn arbetar enheterna även med tillsynsvägledning och finansiering av åtgärder inom förorenade områden. Det miljöstrategiska arbetet ryms också inom avdelningen och omfattar frågor om klimat, energi, miljömål, åtgärder och övergripande miljöövervakning. Detta arbete bedrivs ofta i projektform i bred samverkan med olika aktörer, såväl företag som myndigheter och andra organisationer. Avdelningen består av ca 70 medarbetare fördelade på fyra enheter som var och en leds av en enhetschef samt ett kansli med sju medarbetare som är direkt underställda avdelningschefen.
Uppdraget som avdelningschef är liksom Länsstyrelsens övriga chefsförordnanden tidsbegränsat till fem år (med möjlighet till förlängning) inom ramen för en tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
För fullständig annons vänligen se Jobba hos oss | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Länsstyrelsen i Skåne Malmö
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 17 maj 2022
  • Ansök senast: 5 juni 2022

Postadress

Södergatan 5
Malmö, 21134

Liknande jobb


Chef Fakultetskansliet

Chef Fakultetskansliet

6 juli 2022

Stabschef

Stabschef

6 juli 2022

5 juli 2022