Avdelningschef Utredning och projekt

Avdelningschef Utredning och projekt

Arbetsbeskrivning

Laholmsbuktens VA AB har ett av de bästa uppdragen som finns. Vi arbetar för en hållbar framtid med rent dricksvatten, friska vattendrag och hav, för nuvarande och kommande generationer. Vi är en del av landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Med utgångspunkt i Agenda 2030 försörjer vi Halmstads och Laholms kommuner med dricksvatten och ser till att det vatten vi släpper ut är fritt från gifter och föroreningar.

Vill du vara en del av en organisation som erbjuder arbetsglädje, delaktighet och utmanande arbetsuppgifter, där du får vara med och påverka utvecklingen av miljön och samhället i våra två växande kommuner?
ARBETSUPPGIFTER
Avdelningens uppdrag är att leverera hållbara vattentjänster och planera verksamheten med utgångspunkt i affärsplanen. Syftet är att bidra till en långsiktig hållbar och säker samhällsutveckling av Halmstads och Laholms kommuner. Arbetet ska bedrivas så att det stimulerar och underlättar för interna och externa intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Verksamheten ska planeras och drivas på ett effektivt sätt med hög kvalitet och professionellt bemötande av kunder utan negativ påverkan på människors hälsa eller/och miljö. Medarbetarna ska uppfatta bolaget som en attraktiv arbetsgivare genom att erbjudas kompetensutveckling i en hälsosam arbetsmiljö.

Du kommer att rapportera till VD och leverera förnyelse och genomföra utredningar och projekt. Avdelningen ska svara för hela samhällsbyggnadsprocessen det vill säga plan- och exploateringsarbete och svara för utbyggnad av allmänna va-anläggningar samt följa de plandokument och föreskrifter som respektive ägarkommun fastställt. Bedriva dialog med berörda parter i de utredningar och projekt som avdelningen genomför. Delta i ägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet. Bereda ärenden och genomföra de utredningar inom va-området som ägarkommunernas fullmäktige eller kommunstyrelser anser behövs eller andra förekommande uppgifter.

Som avdelningschef på Utredning och projekt är ditt huvudsakliga mål att planera, leda, utveckla och följa upp verksamhetens arbete. Du kommer att verka som ledare och stöd för dina medarbetare vilka du även har personal- och arbetsmiljöansvar för. Du omsätter strategiska beslut till operativt arbete genom tydlig kommunikation och ett utvecklande ledarskap. Vidare ansvarar du för avdelningens övergripande verksamhetsarbete och mål samt säkerställer framtagandet av underlag som stödjer avdelningens arbete genom bland annat ledningssystem, rutiner, instruktioner och mallar.

KVALIFIKATIONER
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av en ledande befattning samt högskoleutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare branscherfarenhet är meriterande men för att lyckas i rollen har du förmågan att se helhetsperspektiv och samband för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang. Som ledare uppmuntrar du dina medarbetare att söka möjligheter till förbättring av organisationen. Du är en person som förespråkar organisatoriskt lärande och förvaltar och utvecklar den kunskap som finns i verksamheten.

Arbetet ställer höga krav på din kommunikationsförmåga och lyhördhet. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper i mötet med andra samt goda kunskaper i tal och skrift. Vi ser också att du är strukturerad, prestigelös, driven och beslutsmässig. Du är en lagspelare med förmåga att arbeta självständigt och i grupp.

ÖVRIGT
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning kommer genomföras innan anställningen träder ikraft.
B-körkort är ett krav.
Laholmsbuktens VA tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


19 mars 2023

18 mars 2023

13 mars 2023