Avdelningschef välfärd och fritid, socialförvaltningen Centrum

Avdelningschef välfärd och fritid, socialförvaltningen Centrum

Arbetsbeskrivning

Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.

Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och leda utvecklingen i det förebyggande och främjande arbetet så att vi med tidiga insatser kan bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga, skapa trygghet, meningsfull fritid och stärka folkhälsan? Då kanske du är vår nya avdelningschef inom stadsområde välfärd och fritid, socialförvaltningen Centrum?

Göteborgs Stad kan som en av landets största arbetsgivare ge många unika förutsättningar och möjligheter. Du verkar i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med region, stat och civilsamhället. Göteborgs Stad är en stor organisation i utveckling. Det kräver en förmåga att hantera komplexa frågor och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden.

Nu går vår nuvarande avdelningschef vidare till nytt uppdrag inom förvaltningen och vi söker därför en avdelningschef. Arbetet inkluderar att skapa goda förutsättningar för avdelningens uppdrag genom strategiskt ledarskap. Avdelningens uppdrag är att med befolkningsperspektiv tillhandahålla generella, tillgängliga och hälsofrämjande insatser och mötesplatser samt att bidra till meningsfull fritid. I stadsområdet möter vi även medborgare från hela staden. Ett stort fokus ligger på barn, unga och familjer. Det familjecentrerade arbetssättet drivs och samordnas inom avdelningen. Avdelningen håller ihop och stödjer samverkan med civilsamhället samt samordnar trygghetsfrågor, folkhälsa, grannskapsarbete och stadsutveckling inom stadsområdet. De lokala behoven är en utgångspunkt samtidigt som hela-staden-perspektivet behöver finnas med i alla uppdrag.

Du arbetar på uppdrag av direktören och ingår i förvaltningsledningen. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens utvecklingsarbete. Du leder din egen ledningsgrupp där ni tillsammans driver verksamheten framåt. Du stödjer och skapar förutsättningar för fem enhetschefer och en verksamhetsutvecklare i deras uppdrag och pågående förändringsprocesser. Du fortsätter arbetet med att utveckla kollegialt samarbete inom ledningsgruppen och att koppla samman frågor och uppdrag i avdelningen. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom sakområdet men även i samhällsutvecklingen generellt. Vidare förväntas att du kan väva ihop struktur och kultur till en god arbetsmiljö präglad av både professionalism och värme.
Som avdelningschef leder, planerar, utvecklar och följer du upp avdelningens verksamhet och uppdrag utifrån uppställda mål och planer. Du sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleexamen som bedöms vara relevant för tjänsten av rekryterande chef. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av främjande och förebyggande arbete på befolkningsnivå samt inom socialtjänsten.

Du har flerårig och dokumenterad erfarenhet av ledningsarbete, ledarskap på strategisk nivå är meriterande. Som avdelningschef hos oss är det viktigt att du har kunskap och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Viktiga egenskaper som avdelningschef är att lyssna, ha förmåga att fånga, synliggöra och föra fram avdelningens frågor och utmaningar samt ha helhetssyn. Du har förmåga att få gehör för tankar och idéer samt leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt. Du skapar en kultur som bygger på tillit och respekt och leder till en god arbetsmiljö. Du är trygg i din roll och att stå fast vid fattade beslut och har förmåga att kommunicera dem så att det skapar förståelse och mening. Du är också en driven kommunikatör som både kan vara tydlig men också värna dialog med medarbetare, kollegor, fackliga organisationer och andra aktörer.

Socialförvaltningarnas gemensamma målsättning är att arbeta för en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad. För att uppnå detta ställer det krav på förmåga till samarbete och samverkan, både internt och externt för att utföra uppgifter och nå mål för avdelning och förvaltning. Du ser möjligheter till bättre måluppfyllelse genom att tillvarata gruppens samlade kompetens och genom att lyfta fram dina medarbetares kunskap och erfarenheter. Du håller dig därav uppdaterad om omvärlden och sätter in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och driver frågor mellan verksamhetsområden för att skapa mervärde för staden.

Du ser möjlighet till förändringar och driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå. Du tar fram planer och mål, både på kort och lång sikt. Du prioriterar och anger vad verksamheten skall fokusera på för att uppnå de satta målen.

Du har förmåga att bryta ner problem i sina beståndsdelar och skiljer mellan huvudsak och bisak. Du identifierar och analyserar problemets kärna och drar de rätta slutsatserna, med utgångspunkt från tillgänglig information.

Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


19 mars 2023

18 mars 2023