Beredskapsdirektör, tillika enhetschef Risk och säkerhet

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Inom enheten Risk och säkerhet finns ett tiotal medarbetare med arbetsuppgifter som spänner över ett antal verksamhetsområden som krishantering, skydd mot olyckor, civilt försvar samt två medarbetare inom geografiska informationssystem. Vi söker nu en enhetschef till enheten. Verksamheten befinner sig i en intensiv tid och kan förväntas expandera för att bygga ett robustare Värmlands län.

Risk och säkerhet arbetar med en rad uppgifter inom krisberedskap, det geografiska områdesansvaret och det civila försvaret i Värmlands län. Uppgifterna handlar om att verka för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i samhället i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. Detta gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser eller allvarliga samhällsstörningar liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, riskhänsyn i planarbetet, klimatrisker, dammsäkerhet, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, samband och signalskydd, tjänsteman i beredskap, kris- och krigsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samhällsviktig verksamhet liksom utbildning och övningsverksamhet. Geografiska informationssystem arbetar som stöd till hela myndigheten, både i form av uppdrag och som stöd till övriga GIS-användare.

Risk och säkerhet kommer från och med årsskiftet tillsammans med ytterligare två enheter, Samhällsbyggnad och Social hållbarhet, att utgöra Samhällsavdelningen som leds av avdelningschefen.

ARBETSUPPGIFTER
Som beredskapsdirektör, tillika enhetschef, är du verksamhetsansvarig vilket innebär att du leder och samordnar det dagliga arbetet inom enheten. Du ansvarar för planering, budgetering, resultat och uppföljning av verksamheten och rapporterar i vissa frågor även direkt till Länsledningen. Du har personalansvar för enhetens medarbetare och driver aktivt arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Du rapporterar till avdelningschefen och tillsammans med denna och övriga enhetschefer inom avdelningen utgör ni avdelningens ledningsgrupp.

En betydande del av arbetsuppgifterna innebär att ansvara för att utveckla och upprätthålla externa kontakter och nätverk inom beredskaps- och totalförsvarsområdet, såväl på lokal nivå som på regional och nationell nivå. Du representerar Länsstyrelsen i nationella nätverk inom beredskapsområdet och du ingår i Länsstyrelsens kris- och krigsorganisation.

Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen.

KVALIFIKATIONER
Du har en för anställningen lämplig högskole-/ universitetsutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är allmänt väl samhällsorienterad och har en väldokumenterad erfarenhet och goda vitsord som ledare och chef. Du har god kunskap om områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska språket i tal och skrift samt behärskar engelska i tal och skrift. Meriterande är praktisk erfarenhet av ledande arbete i stab. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsarbete inom statlig förvaltning. Då arbetsresor förekommer så är B-körkort ett krav.

Du har god förmåga att leda verksamheten i enlighet med Länsstyrelsen Värmlands styrdokument och värdegrund. Som person inger du förtroende och trygghet, du är pedagogisk, lyhörd, kommunikativ och har förmåga att skapa goda relationer. Du har också god initiativförmåga, är strukturerad, tydlig och behåller lugnet i stressiga och akuta situationer. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang, delaktighet samt arbetsglädje och drivkraft till goda resultat. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och din ledarförmåga.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Paul Nemes
070-209 77 83
Trond Erik Grundt
+47 48053265
Tanja Ekegren
054-19 71 11
Jan Nyrén
054-19 73 13
Verksamhetschef Jan Bodin
010-224 72 03
Ordförande TCO-ST Jan Nyrén
010-224 74 20
Ordförande SACO Tanja Ekegren
010-224 73 26
Enhetschef Maria Hammarström
010-224 72 10
Rovdjursansvarig Maria Falkevik
010-224 72 35
Enhetschef Roger Bergqvist
010-224 72 13

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Länsstyrelsen Värmland
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 juli 2021
  • Ansök senast: 15 augusti 2021

Besöksadress

65186 Karlstad
None

Postadress

65186 Karlstad
Karlstad, 65186

Liknande jobb


4 augusti 2021

Enhetschef till läkemedelsenhet 1

3 augusti 2021

Gruppchef Vårdnära service

Gruppchef Vårdnära service

2 augusti 2021