BITRÄDANDE FÖRSKOLECHEF

Arbetsbeskrivning

Älvdalens kommun är till ytan en av Sveriges största kommuner med ca 7000 invånare och 540 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Vi tror på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Älvdalens kommun arbetar ständigt med förbättringar. Vi arbetar aktivt med värdegrunder och arbetsmiljö och har friskvård i fokus.

Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant och arbetar aktivt med utbyggnaden av fibernätverk i hela kommunen vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.

Om arbetsplatsen
Området består av 4 förskolor med sammanlagt 12 avdelningar och 5st annan pedagogisk verksamhet. I dessa förskolor/pedagogisk verksamhet finns ca 230 barn och 50 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Vi söker en biträdande förskolechef som i samarbete med förskolechef ska verka för att utveckla verksamheten. Som biträdande förskolechef är du direkt underställd förskolechefen. Tillsammans med förskolechefen ansvarar du för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål, att barnen får en god utveckling och att förskolans verksamhet håller en hög kvalitet.
Du skall vara en förebild för de värderingar som är viktiga för vår verksamhet utifrån kommunuppdrag och uppdragen i de statliga styrdokumenten. Du skall ha en helhetssyn på förskolans uppdrag och arbeta nära den dagliga verksamheten.

Älvdalens förskolor erbjuder dig ett sammanhang med starkt driv och ambitiösa kollegor och medarbetare.
Utbildningskrav
Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning.

Din profil
Du har god pedagogisk insikt och ett genuint intresse för frågor kring barns lärande samt verksamhetsutveckling. Du har intresse att arbeta med människor, särskild inriktning mot att vilja utveckla medarbetare och barn.

Erfarenheter av pedagogiskt ledarskap är önskvärt och god IT-kompetens nödvändigt i ditt uppdrag. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal verksamhet.

Som ledare är du lyhörd, tydlig, entusiasmerande och tillitsfull. Du kan lyfta andra och se och ta tillvara på människors egenskaper och kompetenser och har förmåga att skapa goda relationer. Du är strukturerad, analytisk och strategisk med förmåga till helhetssyn och kan konkretisera övergripande mål och beslut så att de blir tydliga för medarbetarna.

Som person är du stabil med personlig mognad samt har hög stresstålighet.
Då arbetet innebär många olika kontakter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kontaktpersoner på detta företaget

Förskolechef Ann-Marie Eriksson
0251-31113
orf.Lärarförbundet Lisa Engman
0706725976
Områdesansvarig Idre Särna Christine Lundberg
0253-31511
rektor Leif Ekström
0251-31116 070-3717829
Jörgen Granewald
0251-31110
Limda Backman
0251-31110
rektor Leif Ekström
0251-31116
Linda Backman
0251-31110
Förskolechef Ann-Marie Eriksson
0251-31113
orf.Lärarförbundet Lisa Engman
0706725976

Sammanfattning

Besöksadress

Permatsvägen 1
None

Postadress

Box 100
ÄLVDALEN, 79622

Liknande jobb


Biträdande rektor

Biträdande rektor

22 juni 2020