Biträdande områdeschef – ordinärt boende

Arbetsbeskrivning

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vård- och omsorgsförvaltningen har under vård- och omsorgsnämnden det samlade ansvaret för vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen är organiserad i uppdrag, biståndskontor och utförare samt tre stabsenheter ekonomi, HR och nämnd- och ledningskansli.
Inom området ordinärt boende finns hemtjänst, larmgrupp, nattpatrull, mötesplatser för seniorer, anhörigstöd, dagverksamhet och folkhälsofrämjande arbete.


ARBETSUPPGIFTER
Vi satsar för att kunna arbeta mer strategiskt och för att skapa bättre förutsättningar för såväl enhetschefer som områdeschef. Utveckling är ett nyckelord för oss eftersom utmaningarna ökar både i form av fler äldre och ökade nationella krav. Vi har därför inrättat två tjänster som biträdande områdeschefer i vår organisation, vi söker nu en biträdande områdeschef. Flexibilitet, effektiv resursanvändning och individfokus är några av utmaningarna för oss.
Område ordinärt boende arbetar för att möjliggöra att de som så önskar ska kunna bo kvar i eget ordinärt boende så länge som möjligt. Vårt uppdrag är att hålla starkt brukarfokus och sträva efter ökat brukarinflytande samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för medarbetarna att växa och må bra. Som biträdande områdeschef arbeta du tillsammans med områdeschef, biträdande områdeschef, 18 enhetschefer och ca 600 medarbetare för att skapa bästa möjliga verksamhet inom ordinärt boende.
I din roll som biträdande områdeschef har du verksamhets-, personal-, och budgetansvar för en avgränsad del av området samt ansvarar för planering, utveckling och uppföljning av verksamheten med utgångspunkt från styrdokument och områdets utvecklingsplaner. Du kommer att ha ca 10 enhetschefer underställda inom din avgränsade del av områdets verksamhet.
Biträdande områdescheferna har en sammanhållen ledningsgrupp för alla enhetschefer. Du ingår även i områdeschefens ledningsgrupp. I ditt uppdrag har du tillgång till stödfunktioner som HR-konsult, ekonom samt utvecklarresurser.
I din roll arbetar du även strategiskt för att möjliggöra att fler ska kunna bo kvar hemma och för att se till att vi använder resurserna så effektivt som möjligt. Tillsammans med områdeschef har du ansvar för den långsiktiga planeringen och utvecklingen av verksamheten. Vi kan erbjuda dig ett mycket omväxlande arbete med stimulerande utmaningar. Området är under ständig förändring och utveckling och under kommande år kommer bland annat nya moderna arbetssätt, välfärdsteknologi, strategisk kompetensförsörjning och evidensbaserad praktik att vara några av de områden som vi arbetar extra intensivt med.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk examen (180 p) och vi ser gärna att du också har vidareutbildning inom exempelvis äldreomsorg, ledarskap eller kvalitetsutveckling. För att lyckas i rollen bör du ha arbetat några år inom verksamhetsområdet äldreomsorg, antingen inom den offentliga verksamheten eller inom den privata. Du ska ha flerårig erfarenhet av att arbeta som chef. Vi tror också att det är bra om du har tidigare erfarenhet av att vara chef över chefer. För att klara uppdraget behöver du ha god kännedom om gällande lagstiftning, ha ekonomisk medvetenhet och vara en van datoranvändare.

Du är lyhörd, engagerad och starkt utvecklingsinriktad. Du ser möjligheter i förändringar och har förmåga att motivera och entusiasmera dina underställda chefer att arbeta mot gemensamma mål. Det krävs att du har personlig mognad och är trygg och prestigelös. Du måste vara modig och självständig, samtidigt som du är lojal och förstår att ta hänsyn till helheten i uppdraget. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rekryteringskonsult Therese Klingmalm
016-710 51 38
Enhetschef Maria Englund
016-710 22 25
Rekryteringskonsult Sofia Kroné Karlsson
016-710 27 52
Rekryteringskonsult Isabel Kjellberg
016-710 17 02
Ring mån-tors 08:00-10:00 och fre 08:00-09:00 Tim- och sommarjobb
016-710 70 99
Rekryteringskonsult Robert Isaksson
016-710 12 37
Enhetschef Anneli Gravander
016-710 52 12
Rekryteringskonsult Anna Dahlberg
016-710 28 30
Rekryteringskonsult Peter Poulsen
016-710 10 67
HR-chef Krister Reed
0701- 67 27 50

Sammanfattning

Besöksadress

63186 Eskilstuna
None

Postadress

Alva myrdals gata 3d
Eskilstuna, 63186

Liknande jobb


Verksamhetschef

Verksamhetschef

30 oktober 2020

30 oktober 2020

Enhetschef till Särskilt boende

29 oktober 2020

Enhetschefer inom omsorg funktionsnedsättning

Enhetschefer inom omsorg funktionsnedsättning

23 oktober 2020