Chef för näringslivsenheten

Arbetsbeskrivning

Vi jobbar med att skapa bra dagar året runt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Tillsammans bygger vi ett Gävle att vara stolta över, som växer och som gör skillnad i människors liv. Vi behöver dig för att bli ännu bättre. Du kan bli en av våra 7000 medarbetare som gör ett viktigt jobb. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med flera möjligheter till utveckling. Vårt öppna arbetsklimat präglas av respekt för allas lika värde.

Förvaltningen Näringsliv och arbetsmarknad Gävle ansvarar för flera verksamhetsområden inom näringslivsutveckling, vuxenutbildning, vägledning, daglig verksamhet och andra aktiviteter som kan leda till arbete och sysselsättning. Verksamheten är organiserad i fyra enheter: Arbetsmarknadsenheten, Enheten för daglig verksamhet, Näringslivsenheten och Vuxenutbildningen. I Gävle finns ett brett och intressant näringsliv som verkar inom många olika branscher och näringar. Vi har allt från tillverkningsindustri och handel till turism. 2025 ska Gävle vara en av Sveriges mest attraktiva platser för företag!

Näringslivsenhetens uppdrag är att skapa möjligheter för företag att startas, etableras och utvecklas i Gävle. Uppdraget utgår från målgruppernas olika behov och förutsättningar, och arbetet sker i nära samverkan med verksamheter och aktörer inom och utanför kommunkoncernen.

Med kunskap, kontakter och erfarenheter underlättar näringslivsenheten för företag och företagare i kommunen. En del av uppdraget utförs i form av olika tillväxtstimulerande projekt som kan rikta sig till olika branscher.


ARBETSUPPGIFTER
Chefen för näringslivsenheten ansvarar för näringslivsenhetens verksamhet. Tillsammans med dina medarbetare ska du skapa de bästa förutsättningarna för företagande, vara en ambassadör för näringslivsfrågor lokalt och regionalt och driva olika utvecklingsprojekt.

I uppdraget ingår att leda, utveckla och följa upp arbetet på Näringslivsenheten. Ett tydligt ledarskap, förmåga att synliggöra och stödja medarbetarna, att förmedla helhetssyn och kunna inspirera till engagemang och delaktighet är viktiga egenskaper för ledarskapet på näringslivsavdelningen.

Näringslivsenheten består av 15 tjänster, varav 1 enhetschef.


KVALIFIKATIONER
Du har akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig inom relevant område. Du har dokumenterad ledarerfarenhet och god förståelse, intresse och vilja för ledarskap i en politiskt styrd organisation.

Dokumenterad erfarenhet av projektägarskap från både internt och externt finansierade projekt inom ramen för EU:s olika program. Lägst på regional nivå.

Du har erfarenhet av och kontakter med näringsliv, och myndigheter i samhället samt kunskap och intresse för företags- och samhällsekonomi. Du har god förståelse för företagandets verklighet, kultur och villkor. Du har förståelse och intresse för ledarskap i en politiskt styrd organisation. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är ett krav.

I din roll som ledare är du framgångsrik i arbetet med att verkställa och att nå resultat. Du har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga och når framgång genom samsyn och samverkan. Du skapar förtroendefulla relationer i såväl interna som externa kontakter.

Kontaktpersoner på detta företaget

Förvaltningschef Tove Elvelid
026-17 71 10
HR-konsult Helena Bergström
026-17 50 07
SACO Karin Jansson
026-17 80 47
Vision Maud Gunnarsson
026-17 92 37
Vision Maria Eriksson Olsson
026-17 99 07
Förvaltningschef Tove Elvelid
026-17 71 10
Verksamhetschef Cina Eriksson
026-17 90 97
Kommunal Gävleborg, Seved Lindström

Ansvarig Cävle Convention Bureau Elisabeth Hugg
026-17 82 74
Enhetschef, Näringslivsavdelningen Johan Tunhult
026-17 80 15

Sammanfattning

Besöksadress

80126 Gävle
None

Postadress

Stadshuset
Gävle, 80126

Liknande jobb


VP User Experience

20 juli 2020

24 juni 2020

Näringslivschef

24 september 2010

Drivande Näringslivschef

7 april 2010