Chef internrevision till Norrköping

Chef internrevision till Norrköping

Arbetsbeskrivning

Då vår nuvarande chef för internrevision går i pension söker vi hennes ersättare.

Vi erbjuder ett viktigt och meningsfullt uppdrag och medarbetare med genuint engagemang för vår uppgift!Om rollen som chef för internrevision

Internrevisionen granskar om Migrationsverkets verksamhet och processer bedrivs effektivt, rättsenligt och ekonomiskt. Som chef för internrevision leder du en verksamhet vars huvudsakliga uppdrag är att ansvara för att granska och lämna förslag till förbättringar av verksamhetens riskhantering, interna styrning och kontroll. Internrevisionen utgör en oberoende organisatorisk funktion som är direkt underställd generaldirektören och arbetar med hög grad av objektivitet och integritet. Revisionen bedrivs enligt god sed och inom ramen för internrevisionsförordningen och förordningen om intern styrning och kontroll.

Funktionen för internrevision består av sammanlagt 4 medarbetare. Det innebär att du får en ansvarsfull roll där du som chef leder din enhet med fullt personal- och budgetansvar. Tjänsten är placerad vid huvudkontoret i Norrköping.

 

Personliga kompetenser

Du kommunicerar tydligt och effektivt och kan anpassa dig efter olika sammanhang. Vidare har du god samarbetsförmåga och har lätt för att bygga hållbara relationer med din omgivning. Du är förtroendeingivande med hög integritet och professionell attityd. Som chef tar du tillvara medarbetarnas drivkraft och leder genom att skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang.Krav

- Chefserfarenhet från statlig myndighet
- Erfarenhet av internrevision
- God kunskap och erfarenhet av arbete med intern styrning och kontroll inom statlig myndighet
- Akademisk utbildning

Meriter

- Erfarenhet av arbete i Migrationsverkets processer/operativa verksamhetUpplysningar

Placeringsort: Norrköping

Tjänsten: heltid, tillsvidareanställning

Tillträde: snarast, enligt överenskommelse

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta ställs krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.Vill du veta mer

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta överdirektör Inga Thoresson Hallgren, tel. 010 – 203 70 11. För frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta HR-specialist Linda Alouani Josephson, tel. 010 - 203 47 18.Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 18 maj 2020. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar, likväl som ansökningar med ofullständigt CV. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi även komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Sammanfattning

Liknande jobb


Manager Financial Audits (374003)

Manager Financial Audits (374003)

13 augusti 2020

Audit Leader

Audit Leader

24 april 2020