Chef till enheten för utbildningskvalitet/verksamhetsutveckling

Chef till enheten för utbildningskvalitet/verksamhetsutveckling

Arbetsbeskrivning

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Nu söker vi en chef till enheten för utbildningskvalitet/verksamhetsutveckling som vill leda arbetet med att övergripande utveckla förskola, grundskola, särskola och gymnasie. Enheten tillhör utvecklingsavdelningen som är en av två avdelningar på förvaltningskontoret. Utvecklingsavdelningens uppdrag är att stödja och samordna förändrings- och utvecklingsarbete i förvaltningen utifrån internbudgetens mål och strategier samt att verkställa insatser i huvudmannens verksamhetsplan. Vi ska skapa förutsättningar för att alla barn och elever ges stöd och stimulans för att utveckla sina förmågor så långt som möjligt.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef kommer du leda, fördela och följa upp arbetet inom enheten och tillse att ni bedriver ett kvalitativt och innovativt utvecklingsarbete som leder till högre måluppfyllelse. Du arbetar mot verksamhetens rektorer i förskolor och skolor samt chefer och verksamhetsansvariga. Du kommer också att arbeta med förvaltningsledningen, dvs förvaltningschef/skolchef, avdelningschefer och områdeschefer. I arbetet ingår även att samverka med andra förvaltningar och externa samverkanspartner som bl.a. lärosäten och myndigheter.

Arbetsuppgifter som ingår i rollen:
• Driva processer och projekt för att stödja verksamheten
• Ansvara för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
• Implementera förändrad lagstiftning och statliga reformer
• Samordna och utveckla hållbarhetsarbetet
• Ansvara för att driva nätverk inom olika yrkesgrupper och samordnarfunktioner i förvaltningen
• Driva utbildningsinsatser och kompetensutveckling

I rollen ingår arbetsledning av ca åtta verksamhetsutvecklare, varav fyra som du har personalansvar för vilket innebär att du lönesätter, håller medarbetarsamtal och har arbetsmiljöansvar. Du har även budgetansvar för enheten.

KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att prioritera, planera och organisera ditt och enhetens arbete på ett effektivt sätt. Du har god analysförmåga och behöver kunna bearbeta stora informationsmängder och kunna dra slutsatser med grund i ett vetenskapligt förhållningssätt. Du kommer att få en självständig roll och förväntas vara driven, proaktiv, lösningsorienterad och öppen för att arbeta på olika nivåer och med olika uppdrag parallellt. Samarbete, relationsbyggande och resultat är viktigt. I ditt ledarskap behöver du ha ett tillitsfullt och delegerande förhållningssätt men också kunna bidra med sakkunskap i enhetens arbete. Du har också en skicklig kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl såväl muntligt som skriftligt.

Du som söker har en för uppdraget relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet från förskolans, fritidshemmets och skolans värld. Du har en gedigen erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, både teoretisk och praktisk. Då vi bedriver en processtyrd organisation ser vi gärna att du har erfarenhet av processarbete. Det är meriterande om du har arbetat som rektor.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef/Director inom Energi och resurser

Enhetschef/Director inom Energi och resurser

1 april 2021

Enhetschef, medborgarcenter

Enhetschef, medborgarcenter

1 april 2021