Chef till enheten utveckling och strategi

Arbetsbeskrivning

IAF söker en chef till enheten utveckling och strategi

Vill du ha ett meningsfullt arbete som bidrar till en väl fungerande arbetsmarknad? På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är du med och bidrar till att Sveriges trygghetssystem som arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och etableringsersättningen är rättssäkra och effektiva. Vi arbetar med tillsyn över arbetslöshetskassorna och över de uppdrag som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i trygghetssystemen.

Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en kunskapsorganisation där din kompetens bidrar till vårt resultat. Vi erbjuder effektiva arbetssätt med tvärprofessionella arbetsgrupper och digitala lösningar som underlättar arbetet både på kontoret och när du jobbar hemifrån. Vi uppmuntrar kompetensutveckling och arbetar ständigt med att utveckla våra arbetssätt och metoder. Vi erbjuder goda möjligheter att arbeta på distans och om du pendlar har du möjlighet att arbeta under restiden.

 

Arbetsuppgifter

Vi söker en strukturerad och utvecklingsorienterad ledare med stort engagemang för och erfarenhet av myndighetsstyrning.

Enheten utveckling och strategi ansvarar idag för utveckling, samordning och planering av myndighetsövergripande kärnverksamhet. Ett utvecklingsarbete har nyligen initierats på myndigheten där en inriktning har antagits om att enhetens uppdrag ska vidgas till att stödja generaldirektören och ledningen i arbetet med att planera, styra och följa upp myndighetens hela verksamhet och dess resultat och prestationer. Enheten kommer också ansvara för den övergripande dialogen med Regeringskansliet, visst strategisk samverkan samt ansvara för vissa strategiska och myndighetsövergripande utvecklingsfrågor och uppgifter.

Enheten kommer vara relativt liten varför du kommer arbeta både med strategiska och vissa operativa uppgifter.

I ett första skede kommer ditt uppdrag vara att utveckla organiseringen av enheten utifrån den nya inriktningen. Förändringen för enheten är del av en större förändring varför ditt arbete kommer att ske i nära dialog och samarbete med övriga chefer och medarbetare för att klargöra detaljer kring arbetsuppgifter och gränsdragningar mot övriga delar av myndigheten.

Du har verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar och är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal.

För att lyckas med detta är det avgörande att du har ett helhetsperspektiv och ser till hela myndighetens samlade nytta och leverans och snabbt kan sätta frågor i ett större sammanhang.

Du är direkt underställd generaldirektören och ingår tillsammans med övriga enhetschefer i myndighetens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till och tar ansvar för hela myndighetens verksamhet.

Vi söker dig som har


• Relevant högskoleexamen
• Aktuell erfarenhet av myndighetsstyrning och erfarenhet av att ta fram processer för exempelvis beredningar på myndighetsövergripande nivå
• Aktuell erfarenhet av att planera, styra och följa upp verksamhet
• Chefs- eller annan ledarerfarenhet för kvalificerade medarbetare

Det är meriterande om du har erfarenhet av


• Att driva myndighetsövergripande förändrings- och strategiarbete
• Statlig styrning och budgetarbete. Gärna från Regeringskansliet.
• Att ingå i en ledningsgrupp

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har goda ledarförmågor och en god självinsikt. Därtill är du samarbetsinriktad, beslutsam och socialt säker. Du har god språklig och analytisk förmåga. Vi förutsätter att du har ett brett intresse för arbetsmarknadsfrågor samt att du har en väl utvecklad förmåga att utifrån en helhetssyn driva verksamhets-, process- och organisationsutveckling.

Som chef för Enheten för utveckling och strategi skapar du förutsättningar för dina medarbetares och för IAF:s utveckling och genomslag. Därför behöver du ha förmåga att sätta in skeenden i ett större perspektiv och förstå din roll i dem. Din ledarstil kännetecknas av prestigelöshet och en stark vilja till utveckling, vilket syns när du tydliggör mål och ramar för verksamheten. I handling visar du omtanke om såväl medarbetare som andra samarbetspartners.

Placeringsort

Katrineholm

Fackliga företrädare

Anna Berg 0150-487093

Dan Svensson 0150-487079

Upplysningar kan lämnas av Mathias Wahlsten, generaldirektör, 0150-487068

För en inledande kontakt är du också välkommen att kontakta vår konsult på ProAstri,

Karin Ivarson, tel 070 824 69 08

Sista ansökningsdag är 2023-01-22.

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


Växtförädlingschef

13 februari 2023

Växtförädlingschef

10 februari 2023

Regional Utvecklingsdirektör till Region Kronoberg.

Regional Utvecklingsdirektör till Region Kronoberg.

10 februari 2023