Forsknings- och utvecklingschef lön 2024

Lönestatistik för Forsknings- och utvecklingschef visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2024.

Medellön för Forsknings- och utvecklingschef är 72050 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,82% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1310 SEK för år 2024

Löneökning från 2014 till 2024

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 63850 66300 61400
2015 65250 67700 62800 1400 1400 1400
2016 66050 68600 63500 900 700 800
2017 66650 66500 66800 -2100 3300 600
2018 67250 70100 64400 3600 -2400 600
2019 65350 66500 64200 -3600 -200 -1900
2020 68250 69500 67000 3000 2800 2900
2021 72050 71500 72600 2000 5600 3800
2022 (prognos) 73360 72800 73920 1300 1320 1310
2023 (prognos) 74694 74124 75264 1324 1344 1334
2024 (prognos) 76052 75471 76632 1348 1368 1358

Vad gör en Forsknings- och utvecklingschef?

Forskningschefer finns inom många olika kunskapsområden. En forskningschef har avancerat från att ha arbetat som forskare. Utvecklingschefer arbetar med att stödja diverse utvecklingssatsningar samt att ta hand om personalen.

Lediga Jobb som Forsknings- och utvecklingschef

Just nu finns det 10st lediga jobb som Forsknings- och utvecklingschef.

De städer i Sverige med flest jobb som Forsknings- och utvecklingschef är Uppsala (2) Linköping (1) Lund (1) Sandviken (1) Sollentuna (1) Stockholm (1) Västerås (1) Göteborg (1) Västervik (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Forsknings- och utvecklingschef.

28 februari 2024

27 februari 2024

21 februari 2024

Enhetschef till enheten Människa Teknik Organisation

Enhetschef till enheten Människa Teknik Organisation

19 februari 2024

Sektionschef

Sektionschef

8 februari 2024

Teknisk konsult och utvecklingsingenjör

Teknisk konsult och utvecklingsingenjör

6 februari 2024

5 februari 2024

Månadslön Forsknings- och utvecklingschef