Forsknings- och utvecklingschef lön 2023 - Lediga jobb Sida 16 av 163

Lönestatistik för Forsknings- och utvecklingschef visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2023.

Medellön för Forsknings- och utvecklingschef är 72050 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,82% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1310 SEK för år 2023

Löneökning från 2014 till 2023

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 63850 66300 61400
2015 65250 67700 62800 1400 1400 1400
2016 66050 68600 63500 900 700 800
2017 66650 66500 66800 -2100 3300 600
2018 67250 70100 64400 3600 -2400 600
2019 65350 66500 64200 -3600 -200 -1900
2020 68250 69500 67000 3000 2800 2900
2021 72050 71500 72600 2000 5600 3800
2022 (prognos) 73360 72800 73920 1300 1320 1310
2023 (prognos) 74694 74124 75264 1324 1344 1334

Vad gör en Forsknings- och utvecklingschef?

Forskningschefer finns inom många olika kunskapsområden. En forskningschef har avancerat från att ha arbetat som forskare. Utvecklingschefer arbetar med att stödja diverse utvecklingssatsningar samt att ta hand om personalen.

Lediga Jobb som Forsknings- och utvecklingschef

Just nu finns det 22st lediga jobb som Forsknings- och utvecklingschef.

De städer i Sverige med flest jobb som Forsknings- och utvecklingschef är Linköping (5) Malmö (3) Göteborg (2) Lund (2) Mölndal (2) Västerås (1) Skinnskatteberg (1) Södertälje (1) Stockholm (1) Tranås (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Forsknings- och utvecklingschef.

20 februari 2023

16 februari 2023

15 februari 2023

Senior Project Manager Planning

Senior Project Manager Planning

15 februari 2023

14 februari 2023

14 februari 2023

Manager Chassis & User Interface

14 februari 2023

14 februari 2023

Växtförädlingschef

13 februari 2023

Månadslön Forsknings- och utvecklingschef