Forsknings- och utvecklingschef lön 2023 - Lediga jobb Sida 4 av 145

Lönestatistik för Forsknings- och utvecklingschef visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2023.

Medellön för Forsknings- och utvecklingschef är 68250 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,18% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 809 SEK för år 2023

Löneökning från 2014 till 2023

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 63850 66300 61400
2015 65250 67700 62800 1400 1400 1400
2016 66050 68600 63500 900 700 800
2017 66650 66500 66800 -2100 3300 600
2018 67250 70100 64400 3600 -2400 600
2019 65350 66500 64200 -3600 -200 -1900
2020 68250 69500 67000 3000 2800 2900
2021 (prognos) 69059 70323 67794 823 794 809
2022 (prognos) 69877 71157 68597 833 803 818
2023 (prognos) 70705 72000 69410 843 813 828

Vad gör en Forsknings- och utvecklingschef?

Forskningschefer finns inom många olika kunskapsområden. En forskningschef har avancerat från att ha arbetat som forskare. Utvecklingschefer arbetar med att stödja diverse utvecklingssatsningar samt att ta hand om personalen.

Lediga Jobb som Forsknings- och utvecklingschef

Just nu finns det 34st lediga jobb som Forsknings- och utvecklingschef.

De städer i Sverige med flest jobb som Forsknings- och utvecklingschef är Göteborg (5) Stockholm (4) Linköping (4) Helsingborg (2) Ljungby (2) Sundbyberg (2) Malmö (2) Umeå (1) Uppsala (1) Älmhult (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Forsknings- och utvecklingschef.

Gruppchef inom Strength & Durability, R&D

Gruppchef inom Strength & Durability, R&D

22 december 2022

22 december 2022

Chef till enheten utveckling och strategi

21 december 2022

Utvecklingschef samhällsbyggnad

Utvecklingschef samhällsbyggnad

21 december 2022

Forsknings- och utbildningschef, Region Värmland

Forsknings- och utbildningschef, Region Värmland

21 december 2022

Director MAX IV

Director MAX IV

21 december 2022

HEAD OF PROJECT DEVELOPMENT

HEAD OF PROJECT DEVELOPMENT

20 december 2022

Månadslön Forsknings- och utvecklingschef